Zirc - A Bakony fővárosa

A város hivatalos honlapja

Barokk fogadó (népi nevén Bagolyvár)

A barokk fogadó 1723-ban épült, Zirc város legrégebbi épülete. Ez az épület volt a ciszterci rend otthona, ahonnan az 1726-os évektől az újratelepítési és építkezési feladatokat irányították. Ebben az épületben alakították ki Zircen a török hódoltság után az első kápolnát. Az épület utcai homlokzatát szimmetrikusan két boltíves kapu veszi közre, amelyek a lovas kocsik (hintók) be- és kihajtására szolgáltak. Az apátsági épület kiskvadruma 1733-ban készült el, ekkor hagyták el az építkezést irányító rendtagok az ideiglenes otthonukat, amit a Ciszterci Apátság a továbbiakban is saját tulajdonaként megtartva bérbe adott és bérlők fogadónak hasznosítottak.(Öreg kocsmának is hívták.) Itt pihentek meg a Bakonyon keresztül hajtó meszes, faszenes, tüzifás stb. fuvarosok. Lovaikat istállóba köthették, a szállítmány fedél alatt lehetett, a kocsisok szállást és kosztot kaphattak. Az épületet 1946-ban államosították. Napjainkban magántulajdon.

Kossuth u. 7. sz. alatti barokk lakóház a napsugaras boltíves kapuval.
A magántulajdonban lévő ház védett műemlék.

Barokk templom (1982-től Basilica Minor)

A templom 1732 és 1752 között épült. Szabályosan keletelt , 54 m hosszú, 24 m széles, 25 m magas. A tervezője ismeretlen. A nyugatra néző főhomlokzat ma nem tisztán barokk, u.i. az eredeti hagymakupolás fazsindelyes tornyokat 1854-ben átépítették és magasították. 1958-ban a mai kősisakokkal látták el, melyek ellenállnak a bakonyi időjárás viszontagságainak, de stílusuk elüt a barokk homlokzattól.

A templom belsőépítészeti és képzőmuvészeti értékeinek (szoborcsoportok, freskók stb.) részletes megismeréséhez a TÁJAK, KOROK, MÚZEUMOK sorozatból a zirci barokk templomról szóló kiadvány ajánlható. Kiemelésre méltó e helyen is a főoltárkép (festmény), amely Maulbertsch osztrák festőművész alkotása: Szűz Mária menybevitele. A napjainkra restaurált csodálatos freskók Wagmaister József pesti festőmuvész alkotásai. A templom 1995-ben kezdődött restaurálása, az 1891. évi sötét átfestés eltávolítása után előhozta a freskók és a berendezés eredeti világos színeit és aranyozását. gy a sötét, nyomasztó templomból egy életvidám templom lett. (Teljes befejezés várhatóan 2004. nyara.)

A szószék közelében az északi oldalfalba építve látható az a feliratos kő, amely Imre király (1196-1204) oltáralapításáról tanúskodik: In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Hoc altere fundatus est per Aimerici rege Ungarino . (= Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében. Ezt az oltárt Imre a magyarok királya alapította.)

Az apátsági templomot 1752 június 3-án szentelte fel Padányi Bíró Márton Veszprémi Püspök. A barokk templomot Zirc alapításának 800 éves jubileumának évében IV. Pál pápa basilica minor rangra emelte. (1982. aug. 21.)
A barokk templom látogatható, előzetes bejelentésre tárlatvezetés kérhető. (díjtalan)

Zirc, Rákóczi tér 1.

Klasszicista monostor

A ciszterci monostor építését 1727-ben kezdték meg és szakaszosan építve 1927-ben fejezték be. A monostor tervezője Witwer Atanáz győri karmelita szerzetes, akinek ekkor már jól ismert volt építőművészete. Dolgoztak a monostor építésén bécsi és budai kőművesek, akiknek szorgalmas munkája révén a négyszögű egyemeletes épület 1733-ben elkészült. A korabeli krónikás szavait idézve: Sajnos a középkori monostor köveit beépítették az újba.

A monostor közel három évszázados funkciójának történetét szükségtelen részletezni, mert egy önálló kötet sem lenne elég a lényeges dolgok megírására.
1989-től az épületegyüttes ismét teljes egészében a Ciszterci Apátság tulajdona. Az utolsó rész 2002. januárjában került vissza az apátság kezelésébe.

Barokk kistemplom

A kistemplom 1740-ben épült. 1761-1763 között restaurálták, 1780-ban a templomot megnagyobbították és így nyerte el mai formáját. Egyhajós, szentélye egyenes záródású, boltozatai csehsüveg alakúak. A feltevések szerint a fakarzata azokra a kőoszlopokra támaszkodik, amelyek a környezetében feltárt románkori templomból származnak. Egyedi érték a szentélyben a Pieta szobor, amelyhez hasonló csak néhány található a világban. A kistemplom belső építészeti és képzőművészeti értékei sürgős restaurálásra szorulnak. Ma még minden megmenthető. A templom környezetében áll az 1729-ben készült Nepomuki Szent János szobor - védett műemlék -, amit szintén restaurálni kellene.

Kálvária Kápolna

A kápolna 1895-ben épült. A kálvária kertben 14 stáció található, legmagasabb pontján áll a 12m hosszú, 5 m széles egytornyú kápolna. Keleti frontján kiugró szószék, alatta Krisztus sírjának sziklaürege van kialakítva. A kápolnába a délnyugati oldalon épített díszes lépcsőkön lehet feljutni, melynek belső tere szépen berendezett. A főoltár mögött 1 1/2 m magas kereszt van, mely a 12. állomást, Jézus kereszthalálát ábrázolja.

Barokk lakóház (Rákóczi tér 10.) , Dubniczay-ház, Reguly Antal szülőháza - védett műemlék

1766-ban építette Dubniczay István veszprémi éneklő kanonok, aki végrendeletében a Ciszterci Apátságra hagyományozta. A barokk lakóházakra jellemző klasszikus építészeti elemek az utcai homlokzatról nagyrészt az évek során végzett leegyszerűsített tatarozások során eltűntek, ami igazán senkit sem érdekelt. Az ablakok eredetiek. Az évek során a belső tereket többször is átalakították, volt ahol megszüntették a boltíves mennyezetet, így a napjainkban látható épület csak részben eredeti. Közel 230 évig lakásnak ill. lakásoknak használták, napjainkban az épületben kapott helyet a Reguly Antal Múzeum, de még lakók is vannak a kiállítások mellett.

Országos Széchényi Könyvtár Reguly Antal Műemlékkönyvtár

A Az apátság főbejáratán belépve boltíves előtérbe érkezünk, ahonnan vörös márvány lépcsőkön juthatunk el a második emeleten lévő nemzetközi hírű műemlékkönyvtárba. A mai gyűjtemény alapját képező köteteket Heinrichauból hozták a ciszterci szerzetesek. Ez az állomány ma 65.000 kötetből áll. Ebből 70 kötet a 15. századból való ősnyomtatvány, amely hazai viszonylatban jelentős szám.

A könyvtár állományát századokon át folyamatosan bővítették. Teológia mellett történelem,irodalom, természettudományok, de a segédtudományok is képviseltetve vannak.
A nyelvi megoszlás sokrétű: nagyrészt latin, német, magyar, de emellett angol, francia, olasz nyelvű kiadványokat is találunk.
A könyvtár ritkaságai közé tartozik a Thuróczy Krónika 1488. augsburgi kiadása, vagy az úgynevezett Schedel Krónika 1493-ból, Nürnbergben Anton Koberger nyomdájában készült, fametszetekkel gazdagon díszített német nyelvű kötete. Kiemelkedik Werbőczy István Hármas könyvének Heltai Gáspár által 1571-ben Kolozsvárott nyomtatott magyar nyelvű kiadása, mely a magyar legszokásjog fontos forrása.

A kincsek között tartják számon a Londonban 1655 és 1657 között kiadott 9 nyelvű, 7 kötetből álló bibliát; a 64 kötetes Zedler-féle német nelvű Universal Lexikont a 18. századból; a 19. századi Flora Universalis 47 kötetét, mely az akkor ismert összes növényt kézi szinezésű ábrákkal mutatja be.
Nagy értékű a könyvtár folyóirat anyaga is, melyben megtalálhatóak többek között a Pesti Hírlap, a Vasárnapi Újság és a Nyugat évfolyamai.

Nagy élményt nyújt a könyvek mellett a könyvtár Nagytermének világhírű intarziás berendezése, melyet nagyrészt a Bakony jellegzetes fájából, habos kőrisből tervezett és készített Wilde Mihály zirci asztalosmester.
Ugyancsak látható öccsének, Wilde Józsefnek egy kis intarziája, melyet sokféle bakonyi fafajtából készített. Ez az 1862-es londoni világkiállításon Magyarországnak kimagasló elismerést szerzett. A könyvtár 1953 óta az Országos Széchenyi Könyvtár kezelésében van.

A Műemlékkönyvtár nemzetközi szinten jegyzett magyar kulturális érték.

A könyvtár csak idegenvezetéssel látogatható.
Nyitvatartás:
Március 15.-november 14. keddtől vasárnapig 9-12 és 13-17
November 15.-március 14. keddtől vasárnapig 10-12 és 13-16

Belépődíj:
teljesárú 500,- Ft
kedvezményes (diák, nyugdíjas) 250,- Ft

Zirc, Rákóczi tér 1.
Tel./fax: 88/593-800 és 88/593-801
Érd.: Németh Gábor és Nick Szílvia
Web: www.oszk.hu
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bakonyi Természettudományi Múzeum

A Bakonyi Természettudományi Múzeum a zirci Ciszterci Apátság barokk épületének első emeletén található. A Bakony természeti képe, A Bakony gombái, A Bakony kisemlősei, A természet ékszerei (ásványok) című állandó kiállítások a hét minden napján várják az érdeklődőket. Diorámái bemutatják a jellegzetes bakonyi tájak életközösségeit, védett területeit, többek között az öcsi tőzegmohás úszólápot és a fenyőfői ősfenyvest. Külön jelzés hívja fel a figyelmet a védett növény- és állatfajokra. Kiemelt jelentőségű az ún. Vörös könyves tárló, melyben a kipusztulás által fenyegetett madárfajok láthatók. Különleges élményt nyújt az akvárium és a terráriumok látványa. Az ásványkiállítás csodálatos válogatást kínál a Kárpát-medence ritkaságaiból. A látogatókat magyar, német, angol nyelvű feliratok, és kiállításvezető-füzet segíti a tájékozódásban.

Kutatórészlegei a gyűjteményeknek megfelelően 4 részre oszlanak: geológiai, botanikai, gerinctelen- és gerinces-zoológiai. A geológiai elsosorban őslénytani anyagból áll, főleg a Balaton-felvidéki triász és a várpalotai miocén jelentős és értékes. Kisebb arányú a kőzettani anyag és a hegység jellegébol adódóan kevés az ásvány.

A botanikai gyűjtemény közel alga-, gomba-, zuzmó- és moharészlege az 1960-as évektől gyarapodik. Virágos herbáriumának alapja Tallós Pál és Szalai Miklós gyűjteménye. Itt őrzik a magyarországi Ciszter Rend történeti értéku herbáriumát.).

A múzeum gerinctelen gyűjteményének leggazdagabb egysége a bogárgyűjtemény, de igen jelentős a Diptera (kétszárnyú) anyag is , amely az ország tájegységei közül a legnagyobb Syrphidae-gyűjteményt (zengőlégy) tartalmazza.

A gerinces gyűjtemény folyadékos készítmény formájában hal, kétéltű, hüllő, bőrbe tömve és montírozva pedig madár és emlős preparátumokat őriz.

Az intézményben folyó kutatások nem csak a hegység természeti értékeiről szóló ismereteket bővítik, gyakorlati hasznosításukra is sor kerül, elsősorban a természetvédelem területén.

A múzeum jelentős tudományos értékkel bíró szakkönyv- és folyóiratanyaggal rendelkezik, mely észak-dunántúli regionális központként áll az érdeklődők rendelkezésére. Saját tudományos kiadványai révén (Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis, A Bakony természettudományi kutatásának eredményei c. monográfia ) számos hazai és külföldi cserepartnerrel áll kapcsolatban, ismeretterjesztő füzetei pedig a nagyközönség számára szolgálnak tájékoztatásul.

A Bakony természeti képét bemutató állandó kiállítását évente 40-50 ezer látogató tekinti meg (fennállása óta több mint 2 millióan jártak itt).

Nyitvatartás:
nov.15-márc.14 10-16
márc.15-nov.14 9-17

hétfő szünnap (előzetes bejelentkezés esetén e napokon is lehetséges a látogatás)

Belépődíj:
- teljesárú (felnőtt) 500 Ft
- kedvezményes (diák, nyugdíjas) 250 Ft
Minden hónap utosló vasárnapján családi kedvezmény. Magyar nyelvű szakvezetés előzetesen bejelentkezéssel: 3000 Ft

Zirc, Rákóczi tér 3-5.
Tel./fax: 88/575-300, 575-301
Érd: Kasper Ágota, Galambos István
Web: www.bakonymuseum.koznet.hu
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház

8420 Zirc, Rákóczi tér 10.
Tel.: 88/415-422, 30/2376493
Web: www.ramnah.hu
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Február 2018  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  911
12131415161718
19202122232425
262728    

Elérhetőségeink


Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal

 

Levélcím:
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Pf.: 77
Telefon: 06 (88) 593-700
Fax.: 06 (88) 414-475
Email: pmh@zirc.hu