Zirc - A Bakony fővárosa

A város hivatalos honlapja

Mire a fák levelei lehullanak


Átadták az első világháborúban életüket vesztett katonák felújított hadisírjait Zircen
 
– Ha az emlékeket megőrizzük, átörökítjük gyermekeinknek és unokáinknak, akkor ők is elzarándokolnak majd ebbe a temetőbe, és fejet hajtanak a hősök, áldozatok előtt. Erre azért is szükség van, hogy ne legyen többet háború, a magyar katonák a békét védjék.

 
Dr. Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, térségünk országgyűlési képviselője mondta ezeket a szavakat beszédében, az első világháborúban életüket vesztett katonák felújított hadisírjainak és emléktáblájának átadó-ünnepségén, a zirci Felső-temetőben.
 
Az emlékezésre egybegyűlteket a szervező Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB részéről Csaba Lilla köszöntötte, és ismertette a jeles alkalom előzményeit. Magyarország Kormánya, a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Hadtörténeti Intézet és Múzeum az első világháború 100. évfordulója alkalmából pályázati felhívást tett közzé annak érdekében, hogy a Nagy Háború áldozatainak hadisírjait a települések illő módon felújíthassák, ezzel is ébren tartva az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet. A centenáriumra kiírt pályázati lehetőségre Répás József zirci lakos hívta fel a városvezetés figyelmét, aki már régóta foglalkozik az első világháború történetével. Ő kutatta fel a zirci temetőben lévő sírokban nyugvó katonák személyazonosságát is, amely munkában Huszár G. Lőrinc atya az apátságban elérhető iratokkal nyújtott segítséget.

„Mire a fák levelei lehullanak, győztes katonáim itthon lesznek” – II. Vilmos német császár 1914 augusztusában megfogalmazott gondolatait idézte köszöntőjében Ottó Péter polgármester. 1914. július 28-án az Osztrák-Magyar Monarchia Szerbiának küldött hadüzenetével kezdetét vette az első világháború, és hamarosan szertefoszlott a központi hatalmak illúziója, hogy gyors győzelmet lehet aratni az ellenség felett. Mint mondta, a Felső-temetőben több mint kétezer síremlék található, ezek között elbújik 37 egyforma katonai sír. – Ezen a napon, amikor a felújított hadisírok átadására, főhajtásra és emlékezésre jöttünk össze, valamennyi áldozatra emlékezünk, köztük azon zirci hősökre, akik szintén az első világháborúban vesztették életüket – mondta városunk vezetője.  

Dr. Kovács Zoltán államtitkár emlékező beszédének bevezetőjében annak a képviselő-testületi ülésnek a jegyzőkönyvéből idézett, amelyen 1927-ben elhatározta a zirci településvezetés a hősi sírok rendbehozatalát. – Mindez mutatja az akkori településen élők hozzáállását a Nagy Háború hősei és áldozatai iránt. Úgyis, hogy az itt lévő sírokban nemcsak magyar katonák nyugszanak, hanem különböző nemzetek fiai hadifogolyként vagy akár sebesültként elhalálozva – tette hozzá.
 
Hangsúlyozta, a háborúk és népirtások áldozatainak nevét mindig fel kell kutatni és fel kell jegyezni, mert minden névhez tartozik egy család, akinek fontos, hogy mindannyian emlékezzünk az áldozatokra és a hősökre. A történelmi emlékek ápolása elengedhetetlen, hogy az újabb nemzedékek is megismerjék a múltat, osztozzanak a hősök iránti tiszteletben, és a jövő számára is megőrizzék azt.

Mint azt elmondta, az 1914–1918-ban történtek és az első világháborút lezáró trianoni békediktátumban foglaltak Magyarország számára pótolhatatlan veszteséget okoztak. A történészek állítása szerint a versailles-i béke békétlenül hagyta a földrészt és kódolta a második világháborút. Az Osztrák-Magyar Monarchia széthullott, a társadalmak átalakultak. Az első világháború áldozatai közül közel 700 ezer volt a magyar, ugyanennyi a sebesült és a hadifogságot megjárt ember. Az első világháború során különböző nemzetiségű katonák kerültek a zirci Erzsébet Kórházba, közülük 37 elhalálozott, a háború katonai áldozata volt. Őket elhalálozásuk sorrendjében, egyforma sírokban a zirci temetőben helyezték örök nyugalomra, a sírhelyek elszórtan és nem egybefüggően találhatók.
 
Beszélt arról is, hogy az emlékek megőrzése, felújítása mellett Magyarország Kormánya anyagi és erkölcsi értelemben is igyekszik gondoskodni azokról, akiknek a hozzátartozói a világháborúban meghaltak vagy megsebesültek. 2015-ben módosították a hadigondozásról szóló 1994. évi törvényt annak érdekében, hogy a hadiárváknak, hadiözvegyeknek, hadigondozott családtagoknak, hadigyámoltaknak a sorsát rendezzék. Zircen és környékén 125 fő részesül rendszeresen ilyen juttatásban és január 1-jétől a hadigondozotti nyugdíj-kiegészítés is megemelésre kerül – tette hozzá.
 
„A felújított sírok a történelem emlékjelei. Mindannyian azért jöttünk ki, hogy áldozatuk előtt fejet hajtsunk, nemzeti hovatartozás nélkül” – zárta gondolatait térségünk országgyűlési képviselője.   

Az első világháborúban életüket vesztett katonák emlékére kegyeleti imát mondtak a helyi egyházak képviselői, Imrefi László Mór plébános, Szakos Csaba evangélikus- és Vecsey Katalin református lelkész. Az ünnepi műsort apa és fia szavalata zárta keretbe: Kiss Tamás István, a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és AMI diákja Ady Endre „Imádság háború után” című versével köszöntötte az emlékezőket, Kiss T. István, a Pannon Várszínház vendégszínésze pedig Bella István: „Halotti beszéd néhai Bella István karpaszományos honvéd sírtalan sírja felett” című versét mondta el.

Az ünnepség végén koszorúzásra került sor az emléktáblánál az MH 54. VP Radar Ezred Díszelgő Alegységének közreműködésével. Dr. Kovács Zoltán államtitkár, Ottó Péter polgármester és Fajd Bence, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 3. Toborzó és Érdekvédelmi Központ Hadisírgondozó beosztott tisztje hajtott fejet a hősi halottak emléke előtt. 

Az MH Légierő Zenekar jelenléte fokozta az ünnepség méltóságát, a Himnusz, a Szózat és a koszorúzási zene magasztos dallamai mellett, az elesett katonákra emlékezve, ezen a késő őszi péntek délutánon megszólalt a Magyar Takarodó.


Az akkori képviselő-testület 1927. március 29-én döntött az első világháborús hadisírok rendbetételéről. Érdekesség, hogy Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete majdnem napra pontosan kilencven évvel később, 2017. március 14-i rendkívüli ülésén határozta el, hogy pályázatot nyújt be a Felső-temetőben lévő hadisírok felújítására. A támogatói döntést követően kiválasztásra került a kivitelező és nyáron megtörténtek a felújítási munkák: a síroktól eltávolították a feltöltődött földet, a sírok felületét megtisztították, a feliratokat újrafestették, és mind a 37 sír egységes kavicságyat és dísznövény-beültetést kapott. A hadisírok méltó felújítása mellett térképes emléktábla is elhelyezésre került a ravatalozónál, amely mutatja az elesett magyar és osztrák katonák, szerb, orosz és ismeretlen hadifoglyok nyughelyét.

Kelemen Gábor

Vissza

 

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Január 2018  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
  1  2  3  4  5  6  7
  8
25262728
293031