Zirc - A Bakony fővárosa

A város hivatalos honlapja

Változatlan díjak, eredménytelennek javasolt pályázat

 

Novemberi rendes ülését tartotta Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
 

Nem emelkednek az önkormányzati lakások bérleti díjai, és a temetkezési díjtételek is változatlanok maradnak a következő évben. A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának eredménytelenné nyilvánítását javasolta a képviselő-testület.  

 
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati rendeletét, valamint a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott díjmértékeket is felülvizsgálta a képviselő-testület, s döntött, hogy továbbra sem emeli az azokban foglalt díjakat. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás 2018. évi szolgáltatási díjai is változatlanok maradnak. Ez utóbbi esetében ármegállapító jogköre van a testületnek, ezért tárgyalták.
 
A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására másodízben kiírt pályázatot is véleményezte, és annak eredménytelenné nyilvánítását javasolta a képviselő-testület a nevelési intézményt fenntartó Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsa részére. A kiírásra egy pályázat érkezett.


A novemberi ülésen új képviselő kezdte meg a munkát a testületben. Horváth László képviselő, gazdasági tanácsnok, az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság elnöke, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagja elnyerte a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. önálló ügyvezetői állására kiírt pályázatot, amely tisztség összeférhetetlennek bizonyult a képviselőséggel, ezért az ügyvezető október végén lemondott képviselői mandátumáról. A 2014-es önkormányzati választásokon Varga Zita (Fidesz-KDNP) kapta a legtöbb szavazatot a mandátumot nem szerző képviselő-jelöltek közül, így ő kapta meg a lehetőséget és vállalta is a megbízatást. A képviselő-testület novemberi rendkívüli ülésén az új képviselőt megválasztotta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság tagjának, ez utóbbi bizottság elnöki tisztségével pedig dr. Kovács László képviselőt, bizottsági tagot bízták meg.   


A helyi adókról szóló önkormányzati rendeletét is felülvizsgálta a képviselő-testület. Erre azért volt szükség, mert az Országgyűlés 2018. január 1-től a helyi adókról szóló törvényben kiterjesztette az építményadót a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozókra. Ennek megfelelően adókötelessé válik az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó. Az adó alapját a reklámfelület nagysága szabja ki. 
 
Jóváhagyásra került a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés, mely változatlan feltételek mellett a következő évben is biztosítja a hajléktalan személyek átmeneti szállását a Várpalota Térségi Összevont Szociális Intézményben. A képviselő-testület arról is döntött, hogy pályázatot nyújt be Zirc-Akli városrész egyedi szennyvízkezelésének kiépítésére.
 
Testületi döntés értelmében az önkormányzat a tavalyi évhez hasonlóan 50 millió forintos bankszámla-hitelkeretszerződést köt számlavezető bankjával a 2018-as évre folyamatos fizetőképességének biztosítása érdekében. A hitel felhasználására ebben az évben nem volt szükség.

A képviselő-testület két millió forintos többlettámogatást biztosít a 2017. évre a helyi közlekedés biztosításával kapcsolatos ráfordítások fedezetéhez. A helyi járat üzemeltetését május 1-től vette át a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. Az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adta gazdasági társaságának ahhoz, hogy telephelyét, a volt „Kisóvoda” épületét irodák és szociális helyiségek kialakítása céljából átalakítsa. A 2018. évi költségvetés készítésekor megvizsgálásra kerül az is, hogy az önkormányzat milyen összegben tud forrást biztosítani a munkálatok anyagköltségéhez.
 
Újabb lemondások történtek tiszteletdíjról, melynek következtében megszülettek a támogatói döntések: Boros Dénes, a Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi bizottság tagja 187 608 forintról mondott le, mellyel egyenlő arányban támogatja az Öreg-Bakony Barátai Egyesületet és a „Dudari Nyugdíjasok” Szociális Támogatási Alapítványt. Sztana Éva, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagja az Erdélyi Baráti Kör Egyesület javára mondott le 31 268 forint összegű tiszteletdíjáról.
 
A TOP-os pályázati forrásból megvalósuló „Komplex turisztikai fejlesztés Zircen” című projekt turisztikai szakértő feladatait ellátó vállalkozást is kiválasztotta a testület az ajánlattevők közül.

 

A képviselő-testületi ülést megelőző közmeghallgatásról hamarosan megjelenő, kapcsolódó írásunkban olvashatnak.

Kelemen Gábor

  

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Január 2018  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
  1  2  3  4  5  6  7
  8
25262728
293031