Zirc - A Bakony fővárosa

A város hivatalos honlapja

Városunk környezeti állapota és arculata


Közmeghallgatást tartott Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Előadások hangzottak el, várták az állampolgárok által felvetett kérdéseket, közérdekű bejelentéseket.

 
A közmeghallgatásra a testületi ülés előtt került sor, elsőként a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályának vezetője, Kaszás Béla adott tájékoztatást a környezet állapotáról.
 
Városunkban légszennyezést jellemzően a közlekedés, a fűtés, valamint az avar és kerti hulladékok égetése okoz. Ipari létesítmény, mely jelentősen befolyásolja a levegő tisztaságát, nincs – szögezte le az osztályvezető. Hozzátette: az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat a hivatal munkatársai folyamatosan ellenőrzik. Május 1-től augusztus 31-ig, valamint ezen időszakon kívül a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napokon és vasárnap a város teljes közigazgatási területén tilos az égetés. Hangsúlyozta, hogy az ezen kívüli időszakban is csak a tűzvédelmi szabályok betartásával és megfelelő meteorológiai viszonyok fennállása esetén lehetséges.


Kaszás Béla osztályvezető a légszennyezettség egyik okaként a kerti hulladék és avar égetését nevezte meg

Az avar és kerti hulladékégetés által okozott légszennyezés csökkentése érdekében az önkormányzat házhoz menő lakossági zöldhulladék-gyűjtést szervez 2015. november óta ősszel és tavasszal. Kaszás Béla a legutóbbi, november 25-én lezajlott akció eredményhirdetését is megtartotta a közmeghallgatás keretében: 21,4 tonna zöldhulladék gyűlt össze, 1902 darab térítésmentes zsákot igényeltek és 268 darabot vásároltak a lakók. A zöldhulladék a balatonfüredi komposztáló telepre kerül elszállításra.
 
Ez a mennyiség hasonló az egy évvel ezelőttihez, akkor csak pár mázsával nyomott többet a mérleg. A képviselő-testület kinyilvánította szándékát, hogy a jövőben is évi két alkalommal megszervezi a házhoz menő zöldhulladék-gyűjtést. Az osztályvezető arról is tájékoztatta az állampolgárokat, hogy a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. a közszolgáltatás keretében minden hónap harmadik szerdáján gyűjtőpontos zöldhulladék-gyűjtést biztosít a lakosságnak.
 
A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban sajnálatos jelenségnek nevezte, hogy – főleg a városközponti szigeteken – a hulladék túlcsordul, ami abból adódik, hogy nem csak a szelektíven gyűjtött három frakciót – műanyagot, üveget, papírt – helyezik el, hanem egyéb hulladékot is. Ezeken a helyeken a szolgáltató plusz edényzetet helyezett ki. Városunkban a megfelelő hulladékkezelés érdekében az idei évben is sor került lomtalanításra, elektronikai hulladékok begyűjtésére is. 


Sajnos időnként ilyen állapotok uralkodnak a hulladékszigeteknél az emberi gondatlanság eredményeként

Az osztályvezető az ivóvízellátásról is beszélt, melyet az erre a célra kiépített hálózaton keresztül a Bakonykarszt Zrt. biztosít. A vízbázist két mélyfúrású kút, valamint a Reguly-forrás jelenti. A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítettsége Akli városrész kivételével száz százalékos, de éppen a közmeghallgatást követő ülésen döntött a képviselő-testület, hogy pályázatot nyújt be Zirc-Akli városrész egyedi szennyvízkezelésének kiépítésére, választ adva ezzel egy érdeklődő kérdésre is.  
 
A közmeghallgatás második napirendjének témája Zirc Településképi Arculati Kézikönyve volt. Várszegi Bernadett előadó, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal főépítészi referense előzményként elmondta, a kézikönyv elkészítése nyáron vette kezdetét egy lakossági fórummal, amiből végül az érdeklődők körére való tekintettel egy szakmai egyeztetési fórum kerekedett ki. A résztvevő helyi építészek közreműködésével, segítő munkájával alakult ki az arculati kézikönyv, amely az alapját fogja képezni az önkormányzat településképi rendeletének. A megalkotás előtt álló rendelet váltja fel egyrészt a helyi építési szabályzat településképre megfogalmazott tételeit, másrészt a helyi értékvédelmi rendeleteket, a hirdető berendezésekről szóló rendeletet és bármely olyan rendelkezést, ami más önkormányzati rendeletekben a településképre vonatkozóan meghatározásokat tartalmaz.


Várszegi Bernadett főépítészi referens prezentációs előadással mutatta be az arculati kézikönyvet

A Településképi Arculati Kézikönyv tartalomjegyzékét jogszabály határozza meg, ez alapján készült el. Bemutatja a települést, számba veszi az örökségünket, lehatárolja az eltérő karakterű településrészeket, majd ajánlásokat, jó példákat fogalmaz meg. Zirc bemutatását a település történetén keresztül vezettük le, amely jó sillabusznak bizonyult, és jól lekövethető a kialakult településkarakter – mondta Várszegi Bernadett, majd részleteiben is ismertette az egyes lehatárolt településrészeket.
 
Végezetül elmondta, az arculati kézikönyv és a rendelet-tervezet véleményezés céljából megküldésre került az illetékes szerveknek, és Zirc város honlapján is közzétételre került, véleményezhető. A képviselő-testület decemberi ülésén fogja tárgyalni a most bemutatásra kerülő anyagot.
 
A harmadik napirend keretében a képviselő-testület az állampolgárok által felvetett kérdéseket, észrevételeket várta. Felmerült egy lélekharang elhelyezésének igénye Zirc-Akli városrész katolikus temetőjénél. A Köztársaság utca vasúton túli területének járdaproblémája, hiánya is téma volt a közmeghallgatáson. Ez a terület bekerült abba a fejlesztési csomagba, melynek jelenleg a tervezési szakasza zajlik. A képviselő-testület hozza majd meg a döntést, hogy a rendelkezésre álló forrásból mely utak, járdák fejlesztését végzi el.

Kelemen Gábor

Vissza

 

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  December 2017  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
      1
  4  5  7  8  9
11121317
18192021222324
25262728293031