Zirc - A Bakony fővárosa

A város hivatalos honlapja

KÖZLEMÉNY Erdőlátogatás korlátozásáról

Felhívjuk a figyelmet, hogy a VERGA Zrt. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodás-ról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontja alapján
2017. február 15. és 2017. április 14. között erdőlátogatási korlátozást vezet be!
Az erdőlátogatási korlátozással jelzett terület a mellékelt térkép szerint.

A korlátozás a vad nyugalmának biztosítása érdekében, valamint az ellési időszak miatt indokolt.
A korlátozás nem érinti a kijelölt turista- és kerékpárutakat.

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
JEGYZŐJE


A „Segítő Kezek Zirc” Alapítvány 2016-ban az alábbi támogatásokat kapta Megtekintés


242/2016 határozat Megtekintés


TÁJÉKOZTATÁS

Zirc Városi Önkormányzat képviselő- testületének 153/2016. (VI.30) önkormányzati határozata szerint Zirc 0215/2, 02125/3, 0215/4, 0215/5, 0215/6 hrsz-ú telkeket érintően, azok korlátozott mezőgazdasági területi besorolásának általános mezőgazdasági területbe sorolása céljával megindította a hatályos településrendezési eszközeinek módosítását. A tervezők elkészítették Zirc város szerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítás tervezetét. A tervezet a http://www.zirc.hu/onkormanyzat/telepulesfejlesztes web helyen, valamint a Polgármesteri Hivatal földszint 109-es irodában (építésügyi osztály) megtekinthető.
 
Az érintett lakosság, szervezetek, érdek-képviseleti szervek a Zirc Városi Önkormányzat partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 34/2013. (II.25.) határozatban foglaltak szerint, a fent leírt módosítással összefüggésben, 15 napon belül észrevételt, javaslatot tehetnek, illetve véleményt nyilváníthatnak.
 
Észrevételt, javaslatot, véleményt írásban, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Építésügyi Osztály 8420 Zirc, Március 15. tér 1. postacímre, elektronikus levélben a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre történő megküldéssel tehetnek.

Zirc, 2016. szeptember 19.

Tisztelettel:

Ottó Péter
polgármester


Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 100/2016. (IV.28.) és a 137/2016. (V.26.) határozatival elhatározta, hogy a város településrendezési tervét módosítja az alábbiak szerint:

 
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezte a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelet módosítását úgy, hogy
- a kereskedelmi szolgáltató gazdasági Gksz 2 jelű építési övezet építési paraméterei tekintetében, oly módon, hogy a legnagyobb beépítettség mértékét legalább 50 %-ban állapítsa meg
- a 1932/85 hrsz-ú ingatlan tekintetében a telek építési övezeti  besorolása Lk 4 jelű építési övezetről Lk 6 jelű építési övezetre módosuljon.
- 07/12  hrsz-ú ingatlan tekintetében, hogy annak ipari gazdasági építési övezeti besorolása Gip 2 jelű építési övezetről Gip 1 jelű építési övezetre módosuljon
- a Zirc Alkotmány utca, Állomás utca, szakképző iskola, 1893/1és az 1904/2 hrsz-ú ingatlanok által határolt területet érintően, hogy a szabályozás tegye lehetővé a területen sport, szabadidős és rendezvényi funkció és ahhoz kapcsolódó építmények elhelyezését.
 
A véleményezési dokumentum elkészült.  A www.zirc.hu weblapon a közlemények almenüben, valamint a Polgármesteri Hivatal földszint 109-es irodában (építésügyi osztály) megtekinthető.
 
Az érintett lakosság, szervezetek, érdek-képviseleti szervek a Zirc Városi Önkormányzat partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 34/2013. (II.25.) határozatban foglaltak szerint, a fent leírt módosítással összefüggésben, 15 napon belül észrevételt, javaslatot tehetnek, illetve véleményt nyilváníthatnak.
 
Észrevételt, javaslatot, véleményt írásban, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Építésügyi Osztály 8420 Zirc, Március 15. tér 1. postacímre, elektronikus levélben a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.e-mail címre történő megküldéssel tehetnek.

Zirc, 2016. július 11.

Ottó Péter
Polgármester


Közlemény a térítési díjakról Megtekintés


A SZÍN-VONAL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BESZÁMOLÓJA Megtekintés


A Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Földművelésügyi Osztálya ajánlása a 301750-507 kódszámú vadászterület határára Megtekintés

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Földművelésügyi Osztálya ajánlása a 300960-507 kódszámú vadászterület határára Megtekintés


KÖZLEMÉNY

Zirc város és Borzavár község közigazgatási területére vonatkozóan

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természet-védelmi Főosztály megismételt előzetes vizsgálati eljárást folytat  a KOBOX MO Kft. (székhelye: 8416 Dudar, Petőfi u. 42.) és a „Dolomit 2002.” Bányászati és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 8044 Kincsesbánya, belterület 2030 hrsz.) által a Zirc 0197/10, /13, /14, /15, /16 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett mészkőbányászati tevékenység végzése tárgyába, tekintettel a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2015. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában és a 3. számú mellékleté-nek 19. pontjában foglaltakra.

A Fejér Megyei Kormányhivatal közleménye, az 17791/2012. ügyszámú, 62479/2012. iktató-számú közlemény kifüggesztésének kérése mellékletét képező nyomtatott dokumentáció, a 65221/2014. iktatószámú levél mellékleteként megküldött nyomtatott kiegészítés, valamint a 19795/2014., 65797/2015. ügyszámú levél mellékleteként megküldött előzetes vizsgálati do-kumentációt tartalmazó Natura 2000 hatásbecslés, továbbá a KTF-19795/2014., 76502/2015. ügyszámú levél mellékleteként megküldött 2015. novemberében kelt „Zirc 0197/10, 13, 14, 15, 16 hrsz. alatti tervezett bányatelekkel kapcsolatos Natura 2000 hatásbecslés” cí-mű dokumentáció  nyomtatott formában megtekinthető a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán. Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00 – 16.00 óráig, Szerda: 8.00 - 16.00 óráig, Péntek: 8.00-12.00 óráig.

Kifüggesztés ideje: 2015. december 14.
Levétel ideje: az eljárás lezárása

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
JEGYZŐJE


KÖZLEMÉNY

Zirc város és Borzavár község közigazgatási területére vonatkozóan

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természet-védelmi Főosztály megismételt előzetes vizsgálati eljárást folytat  a KOBOX MO Kft. (székhelye: 8416 Dudar, Petőfi u. 42.) és a „Dolomit 2002.” Bányászati és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 8044 Kincsesbánya, belterület 2030 hrsz.) által a Zirc 0197/10, /13, /14, /15, /16 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett mészkőbányászati tevékenység végzése tárgyába, tekintettel a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2015. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában és a 3. számú mellékletének 19. pontjában foglaltakra.

A Fejér Megyei Kormányhivatal közleménye, az 17791/2012. ügyszámú, 62479/2012. iktató-számú közlemény kifüggesztésének kérése mellékletét képező nyomtatott dokumentáció, a 65221/2014. iktatószámú levél mellékleteként megküldött nyomtatott kiegészítés, valamint az előzetes vizsgálati dokumentációt tartalmazó Natura 2000 hatásbecslés nyomtatott formában megtekinthető a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán. Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00 – 16.00 óráig, Szerda: 8.00 -16.00 óráig, Péntek: 8.00-12.00 óráig.

Melléklet

Kifüggesztés ideje: 2015. október 20.
Levétel ideje: az eljárás lezárása


Tájékoztatás

Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 239/2015. határozatában elhatározta, hogy a város településrendezési tervét módosítja az alábbiak szerint:
 
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi az ingatlantulajdonos kérelmére a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) módosítását a Zirc 07/18 és 07/19 helyrajzi számú telek vonatkozásában, a besorolás gazdasági terület-felhasználáson és ipari gazdasági építési övezeten belüli  megváltoztatását illetően.
 
A véleményezési dokumentum elkészült.  A www.zirc.hu weblapon a közlemények almenüben, valamint a Polgármesteri Hivatal földszint 109-es irodában (építésügyi osztály) megtekinthető.
 
Az érintett lakosság, szervezetek, érdek-képviseleti szervek a Zirc Városi Önkormányzat partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 34/2013. (II.25.) határozatban foglaltak szerint, a fent leírt módosítással összefüggésben, 15 napon belül észrevételt, javaslatot tehetnek, illetve véleményt nyilváníthatnak.
 
Észrevételt, javaslatot, véleményt írásban, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Építésügyi Osztály 8420 Zirc, Március 15. tér 1. postacímre, elektronikus levélben a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre történő megküldéssel tehetnek. 

Mellékletek: 1., 2., 3.

Ottó Péter
Polgármester


Értesítés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzésének időpontjáról Megtekintés


Új szolgáltatás a zirci postán!


A Magyar Posta az elmúlt két évben teljesen megújította pénzügyi portfólióját. Ennek köszönhetően Zirc lakosai is igénybe vehetik a posta modern pénzügyi szolgáltatásait. Már igényelhető a Posta Személyi Kölcsön is, amely ingatlanfedezet nélkül, szabadon, bármire felhasználható, egyszerűen igényelhető, és az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező ügyfelek számára is elérhető, hiszen nettó havi 100.000 Ft jövedelmet kell hozzá igazolni.
A Magyar Posta az elmúlt időszakban olyan versenyképes pénzügyi termékekkel lépett piacra, amelyek megteremtették annak feltételeit, hogy szolgáltatási portfóliójában – igazodva a nemzetközi trendekhez – egyre nagyobb szerepet kapjanak a pénzügyi, pénzforgalmi szolgáltatások. Posta Számlacsomaggal már több mint 40.000 ügyfél rendelkezik, a Magyar Posta Befektetési Zrt. pedig 30.000 befektetési számlát kezel.
A Magyar Posta 2700 fiókjával a kistelepüléseken is jelen van, számos helyen az egyetlen pénzügyi szolgáltató. A posta biztosítja a modern pénzügyi termékekhez való hozzáférést a nagyvárosokon túl a kisebb vidéki településeken élők számára is.
Már 345 postán – köztük Zirc postán is elérhető a posta legújabb pénzügyi terméke, a Posta Személyi Kölcsön.
A Posta Személyi Kölcsön ingatlanfedezet nélkül, szabadon, bármire felhasználható (pl.: tartós fogyasztási cikk, gépkocsi vásárlás, lakásfelújítás, stb).  A futamidő során nem kell árfolyam különbözettel számolni, hiszen kizárólag forint alapon igényelhető. A kamat a teljes futamidő alatt fix, előre kiszámítható, tervezhető változatlan mértékű törlesztőrészletet biztosít. 
A Magyar Posta széles ügyfélkört szeretne elérni, így a termék fejlesztésekor és a kondíciók meghatározásakor is ez vezérelte. A cél egy versenyképes kondíciókkal és egyszerű folyamatokkal igényelhető, fogyasztási kölcsön tömeges kihelyezése.
A kölcsön paraméterei teljesen megfelelnek egy átlagos család és a Magyar Posta ügyfélköre igényeinek: 2-4 év közötti futamidőt és 200-500 ezer forint között igénybe vehető kölcsönösszeget biztosít, kedvező kamatozás mellett. A Posta Személyi Kölcsön az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező ügyfeleknek is elérhető, hiszen nettó havi 100.000 Ft jövedelmet kell hozzá igazolni.
Az ügyfelek két terméktípus közül választhatnak:
§  igényelhető a kölcsön, akár Posta Számlacsomag megnyitása nélküli konstrukcióban, vagy
§  elérhető lesz az újonnan nyitott, vagy meglévő Posta Számlacsomagra legalább havi 100 ezer forint jövedelem átutalás vállalásához kötött konstrukció, amiért az ügyfelek kamatkedvezményben részesülnek a teljes futamidő alatt.
További részletek: https://www.posta.hu/penzugyi_szolgaltatasok/posta_szemelyi_kolcsonoldalon.


 


Megnyílt Zircen a Kormányablak

2015. július 6-án hétfőn megnyitot ta Zirci Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Osztály
(8420 Zirc, Március 15 tér 1.).

Az ügyek intézése érkezési sorrendben, az ügyfélszolgálaton kérhető sorszám alapján történik.

Ügyintézés a megnyitást követően a Kormányablak ügyköreivel történő kibővítésével valósul meg.
 

Ügyfélfogadás:
 

napok ügyfélfogadás
hétfő 07:00 - 17:00
kedd 12:00 - 16:00
szerda 08.00 - 12:00
csütörtök 08:00 - 18:00
péntek 08:00 - 13:00

 Tisztelt Zirci Lakosok!

A  Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján 2015. június  8. napjától 2015. szeptember 30. napjáig - a zirci lakosság véleményének megismerése végett - a város jövőbeli terveinek, koncepcióinak, fejlesztési elképzeléseinek előkészítése érdekében, valamint „Zirc város Szociális Térképének”az elkészítéséhez minden háztartásra kiterjedőadatgyűjtés végzésére kerül sor a város minden lakásában, háztartásában. A kérdőíves felmérést igénylőmunkát megbízólevéllel ellátva a következőszemélyek végzik:

Barcza László,
Baranyai Erika,
Hanich Henrietta,
Hummel Beáta,
Koós Kata,
Kovács Krisztina,
Lamoszki Erzsébet,
NagynéFáróKatalin,
Piedl Éva,
Piedl Péterné,
Rottenbücher Nóra,
Schoffhauser Zoltán,
SzemmelveisznéPécsi Ildikó,
Tehel Erzsébet,
VajcsnéPolgár Krisztina
Valler Szilvia és
VankóZoltánné.

Kérek minden lakost a munkatársakkal valóegyüttműködésre és a programban valóaktív részvételre.
 
Segítőegyüttműködésüket előre is köszönöm.

OttóPéter
polgármester


A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában, a Veszprém Megyei Kirendeltség illetékességi területén működő szociális intézmények székhelyén, illetve azok telephelyein 2015. április 1. napjától megállapított intézményi térítési díjakról Megtekintés


A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában, a Veszprém Megyei Kirendeltség illetékességi területén működő gyermekvédelmi intézmények székhelyén, illetve azok telephelyein 2015. április 1. napjától érvényes intézményi térítési díjakra Megtekintés


HIRDETMÉNY
 

A Zirci Járási Hivatal Okmányirodai Osztályának átalakítása miatt az okmányirodai ügyfélszolgálaton az ügyintézés 2015. május 14. napjától  várhatóan 2015. június 26. napjáig szünetel.
Az átalakítás időtartama alatt helyben kizárólag a lakcímbejelentésre vonatkozó kérelmek előterjesztésére, valamint az elkészült okmányok átvételére van lehetőség az alábbi ügyfélfogadási időben:

hétfőtől – csütörtökig: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
pénteken: 8.00 – 13.00

Az egyéb okmányirodai ügyek tekintetében ezen időszakban a környező okmányirodák és kormányablakok (Veszprém, Várpalota) a megnövekedett ügyfélszámra felkészülve várják az ügyfeleket.

Zirc, 2015. május 7.

Kropf Miklós
járási hivatalvezető

H I R D E T M É N Y

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint I. fokon eljáró környezetvédelmi hatóság a Total Vital Kft. (9027 Győr, Bajcsy-Zs. E. u. 3. fsz. 1.sz.) kérelmező részére 1507/1 hrsz-ú ingatlanon üzemeltetett „DÉJÁVU” elnevezésű vendéglátó egységre vonatkozó környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása ügyében hozott környezetvédelmi hatósági engedély vonatkozásában - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3)-(4) bekezdései értelmében – az alábbi  hirdetményt teszem közzé Hirdetmény, határozat


HIRDETMÉNY

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal az ABL-Technic Hungary Ipari és Szolgáltató Kft. (székhelye: 8420 Zirc, Szabadság u. 6.) által benyújtott kérelem és annak mellékelt dokumentációja alapján, a 8420 Zirc, Szabadág u. 6. sz. alatti, 16/1 hrsz.-ú ingatlanon található telephelyén folytatott tevékenységre kiadott, 35880/2011. iktatószámú határozattal módosított 16836/2008. ügy-, és 34246/2009. iktatószámú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata és módosítása tárgyában, 24492/2014. ügyszámon – egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata és módosítása tárgyában - közigazgatási hatósági eljárást indított.
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal hirdetménye, az ABL-Technic Hungary Ipari és Szolgáltató Kft. zirci telephelyének egységes környezethasználati engedély módosítási kérelme, a zirci telephelyének egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációja, valamint a 82615/2014. sz. hiánypótlási dokumentációja megtekinthető a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán. Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00 – 16.00 óráig, Szerda: 8.00 -16.00 óráig, Péntek: 8.00-12.00 óráig.

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője


Értesítés

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség döntést hozott Zirc Városi Önkormányzat megbízásából a Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7.) által „beavatkozást és kármentesítési monitoringot elrendelő határozat módosítási kérelme” nevű dokumentáció alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő zirci felhagyott kommunális hulladéklerakó, ill. annak környezetében feltárt talajvíz-szennyezés mentesítésével kapcsolatban kiadott, 1051/2012. ügy- és 33024/2012. iktatószámú, beavatkozási és kármentesítési monitoringot elrendelő határozat módosítása ügyében.

A határozat megtekinthető a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen (Székhely: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.; Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.30-12.00 óráig; Szerda: 8.30-12.00 és 13.00-16.00 óráig; Péntek: 8.30-12.00 óráig)

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal


SFP 2016-2017 Megtekintés
SFP Határozat 2016-2017 Megtekintés
FC Zirc sportfejlesztési program Megtekintés
FC Zirc sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása Megtekintés
Zirc előminősített pályázata Megtekintés
Football Club Zirc TAO-s sportfejlesztési program Megtekintés


Zirc város közlekedésfejlesztési koncepció tervezete – véleményekkel, javaslatokkal kiegészített változat - megtekinthető munkaidőben a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán (fsz. 106 iroda), vagy letölthető a http://zirc.hu/download/telepulesfejlesztes/Zirc_kozlekedes_fejlesztesi_koncepcio_2014-10_javitott_TERVEZET.pdf oldalról. A tervdokumentációval kapcsolatos észrevételeket, véleményeket továbbra is kérjük eljuttatni a ZKÖH Városüzemeltetési Osztályára (8420 Zirc, Március 15. tér 1.), vagy a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címekre.


Új kormánymegbízott Veszprém megyében Megtekintés


Nemzetiségi szavazókör kialakítása Megtekintés


Táboroztatással kapcsolatos bejelentési kötelezettség Megtekintés


Már nem kell a Postára menni illetékbélyegért

A Veszprém Megyei Kormányhivatal tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy az egyes államigazgatási eljárásokban (pl. fellebbezés, egyes szabálysértési, építési és építésfelügyeleti eljárásokban) keletkező fizetési kötelezettségek teljesítésére szolgáló illetékbélyeg, a Magyar Posta Zrt. fiókjain kívül, a megye mind a tíz járási hivatalában is megvásárolható.


Zirc településen megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapítása Megtekintés


A Veszprém megyei 4. számú országgyűlési egyéni választókerület székhelyén működő VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG tagjai Megtekintés


"Zirc város területén lévő települési szilárd hulladék lerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése" című KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003 azonosítószámú projekt Meghívó, sajtóanyag


 ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ- ÉS RENDELŐINTÉZET ÚJ, EMELT SZINTŰ (R1) JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐJÉNEK KIALAKÍTÁSA Megtekintés


"Zirc, a Bakony fővárosa - Komplex, látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a Ciszterci Apátságban és Zirc Város főterén" Meghívó, forgatókönyv, sajtóanyag


PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAI Megtekintés


Önkormányzati illetékbeszedési számla számlaszáma:
73900030- 18216341


Levegőminőségi terv Közlemény, Terv


Térítési díjakról szóló közlemény Megtekintés


Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 35/2013. (II.25.) határozatában elhatározott Zirc város településrendezési tervének módosítási folyamatában a véleményezési eljárást lezáró, Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 227/2013. (X.28.) határozata, és dokumentumai


Felhívás Települési Értéktár elkészítésére
ZIRCI ÉRTÉKTÁR

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. június 24-ei tartott ülésén a Zirci Értéktár létrehozásáról döntött. A képviselő-testület a 2013. október 28-ai ülésén a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. Törvény ( a továbbiakban: Htv.) 3. § (3) bekezdése alapján - a Zirci Értéktár működtetésével és adminisztrációs feladatainak ellátásával, az értékek feldolgozásával és nyilvántartásával megbízta a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB-t, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházat.

A Zirci Értéktár a Zirc területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény lesz. Egyelőre még üres az értéktárunk, ezért felkérem a tisztelt lakosságot, hogy közösen töltsük meg tartalommal.
Ezúton szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy milyen eljárás alapján kerülhet be egy nemzeti érték a települési értéktárba.

A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényhatározza meg az alábbiak szerint.

Nemzeti érték: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely
- hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk - de legalább egy meghatározott tájegység lakossága - a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el,
- jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,
- hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;

c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet is - szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;

f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

A nemzeti értékek települési értéktárába történő felvétele:
A Zirc közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a polgármesterhez címzett javaslatában.
A javaslatot a mellékelt javaslatminta szerint kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani. A javaslattétel ingyenes.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javaslattevő adatait,
b) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait,
c) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális-dokumentációját,
d) a nemzeti értéknek való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint
e) szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét.

A polgármester a hozzá benyújtott javaslatokat átadja a megbízott intézményeknek, melyek a javaslatot megvizsgálják, hogy megalapozott-e és megfelel-e a Htv. és a 114/2013.(IV.16) Korm. rendeletben foglalt feltételeknek.

Az intézmények alaki vagy tartalmi hiányosságok esetén a javaslattevőt a hiányok pótlására hívják fel, és ha a javaslattevő a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, illetve a hiányosság pótlásához szükséges idő figyelembevételével megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, a javaslatot érdemben nem tárgyalják és erről a javaslattevőt értesítik. A hiánypótlásra való felhívás teljesítésének elmulasztása nem akadálya annak, hogy a javaslattevő utóbb ugyanazon nemzeti érték értéktárba történő felvételét kezdeményezze.

A javaslat benyújtását követő 90 napon belül születik döntés a Zirci Értéktárba történő felvételről vagy a felvétel elutasításáról, s erről a javaslattevőt írásban értesítik.
A Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan pedig a Magyar Értéktárba, majd a következő lépcsőfokként a Hungaricumok Gyűjteményébe.
Kérem, éljenek a javaslattétel lehetőségével!

Sümegi Attila
jegyző

Letölthető nyomtatvány a javaslathoz: Értéktár javaslat minta


Tájékoztatás

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Felhívom szíves Figyelmét, hogy 2013. október 1-től hatályos építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 42. §-a értelmében az általános építmények - kivéve az Európai Unió által támogatott beruházások - esetében a 2013. október 1-e után induló kivitelezési tevékenységeknél az elektronikus építési napló használata kötelező.

Az elektronikus alkalmazás zökkenőmentes bevezetése érdekében a Belügyminisztérium az e-naplóról szóló tájékoztatóját megtalálja a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy a www.zirc.hu honlapon.

Az elektronikus építési naplóval kapcsolatban részletes tájékoztatást (ismertetőket, segédleteket, oktatási anyagokat stb.) talál a www.e-epites.hu honlap "Szakmai tudástár" menüpont alatt.

Felmerülő kérdése esetén a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Építésfelügyelete (8200 Veszprém, Radnóti M. tér 2/b.) tud Önnek tájékoztatást nyújtani.

Zirc, 2013. október 7.

Sümegi Attila jegyző nevében és megbízásából:

Várszegi Bernadett
építésügyi osztályvezető


Közlemény

Felhívjuk a figyelmet, hogy - a KOBOX MO Kft. (8416 Dudar, Petőfi u. 42.) által a Zirc, 0197/10, 13, 14, 15, 16 hrsz-ú ingatlanokon tervezett mészkőbányászati tevékenység végzése tárgyában - az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/860-31/2013. számon meghozta másodfokú döntését.
A határozat megtekinthető a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természet-védelmi és Vízügyi Felügyelőségen (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.; Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.30-12.00 óráig; Szerda: 8.30-12.00 és 13.00-16.00 óráig; Péntek: 8.30-12.00 óráig), valamint a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal hirdető-tábláján (8420 Zirc, Március 15. tér 1.; Ügyfélfogadás: Hétfő és Szerda: 7.30-12.00 és 13.00-16.00 óráig; Péntek: 7.30-13.30 óráig).

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal


 Football Club Zirc sportfejlesztési programjának jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása Megtekintés


Football Club Zirc TAO-s sportfejlesztési program Megtekintés


Hirdetmény

Zirc városi szavazókörök számának, sorszámának, területi beosztásának, valamint a szavazóhelyiségek címének megállapítása Megtekintés


Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012.(X.30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet (Melléklet) Határozat (Melléklet)


Zirc Városi Önkormányzat - figyelemmel az energiatudatos, energiatakarékos fejlődés igényére - 2011. évben energetikai koncepció készítését kezdte meg, melynek célja a város rövid és hosszú távú energetikai fejlesztései tekintetében az irányvonal és a főbb célkitűzések meghatározása, különös tekintettel az energiahatékonyságra és a megújuló energiaforrások hasznosítására.
Az elkészült dokumentáció bemutatja városunk és intézményeink jelenlegi állapotát, fejlesztési lehetőségeit. Energetikai koncepció megtekintése


A szervező Zirc Városi Önkormányzat köszönetét fejezi ki azoknak az önkénteseknek, akik segítették az I. ZIRCI CROSS-KLASSZ terepfutóverseny lebonyolítását. Köszönetet mond továbbá mindazon szervezeteknek, intézményeknek, amelyek valamilyen módon segítették a rendezvény megvalósulását. Támogatóink, együttműködő partnereink: HM Verga Zrt., Bakonykarszt Zrt., "Zirci Városüzemeltetés" Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., Zirci Rendőrőrs, Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB.


Zirc Városi Önkormányzat felemelte szavát a barbarizmus ellen

KÖZLEMÉNY

Nemcsak az emberi kapcsolatoknak rangot adó alapérték az igazságosság, a méltányosság és a nemeslelkűség, hanem a nemzetek történelmének is. Bárminemű ideológia vagy kultusz, amely emberek félrevezetésén, alantas és aljas indulatok felkorbácsolásán alapul, saját csapdájába esik és ellenkező előjellel hat.

A fenti megállapítás alátámasztására Magyarország viharos történelme bőven szolgál példákkal mind ezen értékek felvállalásának, mind elvetésének következményei vonatkozásában.

Az ezeréves szent istváni állameszme talaján állva nagy írónk, Mikszáth Kálmán több művében kifejti, hogy a magyar nemzet megmaradásának és életképességének egyik oka, hogy a vele együtt élő idegenek legjobbjait nem kivetette magából, hanem befogadta és bevonta az alkotmány sáncai mögé.

Ezen elvek és értékek vállalásán alapuló hozzáállás az egyik oka annak, hogy a reformkor és a kiegyezés utáni időszak történelmi léptékben mért röpke pár évtizede alatt egy kilátástalannak látszó gazdasági és társadalmi helyzetű, mereven kasztosodott társadalmi rendszerből egy érték és érdekközösséget ismerő, a modern európai polgárosodás útjára lépett nemzet jött létre.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete legnemesebb hagyományainkat büszkén vállalva a közelmúltban történt, a közvéleményben nagy visszhangot kiváltó elszomorító és felháborító megnyilvánulások - legyen az akár egy nyugalmazott főrabbit ért utcai támadás, akár egy köztéri szobor barbár meggyalázása - ellen felemeli szavát és kinyilvánítja, hogy úgy ezen jelenségeket mint ezen jelenségeket kiváltó szívósan továbbélő sötét, aljas és romboló hatású eszméket elítéli és reméli, hogy jelen nyilatkozata, ha talán csekély mértékben is, de hozzájárul a jelen helyzetünket sajnálatos módon jellemző erkölcsi-szellemi válságból történő kilábalásunkhoz, felemelkedésünk előmozdításához.

/Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2012.(VI.7.) határozata/


Polgármesteri hivatalban lévő légszennyezettségmérő állomás adatai


- A levegő nitrogén-dioxid (NO2) szennyezettségének havi átlagai
- Légszennyezők egészségügyi hatásai


Környezeti politikánk Megtekintés


Zirc város tájérték adatbázisa Megtekintés


Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 6/2005.(IV.5.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről egységes szerkezetben Rendelet megtekintése (Mellékletek: Zirc-Akli belterület szerkezet; Zirc-Akli-Tündérmajor belterület szabalyozás; Zirc belterület szerkezet; Zirc belterület szabalyozás; Zirc külterület szabalyozás; Zirc külterület szabályozás kivágatok 1, 2, 3, 4, 5; Zirc külterület jelmagyarázat) (Melléklet megtekintéséhez segédprogram innen tölthető le!)


A "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. nem üzemeltet honlapot, ezért a 175/2009.(VIII.29.) Korm. rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének Zirc város honlapján tesz eleget. Megtekintés


Rákóczi tér fakivágás 1 ütem Megtekintés
A Rákóczi-téri szakértői favizsgálat összefoglaló táblázata Megtekintés


ZIRC Városi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Megtekintés


Figyelemfelhívás a Bakonyt járók számára!

A mellékelt térkép a Magyar Honvédség kezelésében lévő lő- és gyakorlóterek határait mutatja. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezeken a területeken kizárólag a jelzett turistautakon szabad korlátozás nélkül áthaladni. A területeken belül minden más tevékenység (sport-szabadidő, erdei termékek gyűjtése, kutatómunka, stb.) csak engedéllyel folytatható. Térkép

Érdeklődők engedélykérelemmel a következő címekhez forduljanak:
1. Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ
8100. Várpalota, Árpád utca 1.
Szilágyi Lászlóné százados, kommunikációs tiszt
06-88/459-500
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. HM VERGA Zrt.
8201 Veszprém, Pf. 54.
06-88/591-510
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Beszámolók az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításról

Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 2015. évi közszolgáltatási tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 2014. évi közszolgáltatási tevékenységről
Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 2013. évi közszolgáltatási tevékenységről
Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 2012. évi közszolgáltatási tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 2011. évi közszolgáltatási tevékenységről Megtekintés


Zirc Város területén az elmúlt időszakban befogott kutyák:

Régebbi befogások (képek)

Az ebrendészeti feladatokhoz kapcsolódó ügyeletes mobiltelefonszám: 06/30- 868 66 26.
Amennyiben a város területén kóbor kutyát lát szintén a fenti elérhetőségeken szíveskedjen jelezni.

Tájékoztatjuk a kutyatulajdonosokat és az érdeklődőket, hogy a gyepmesteri szolgálat által Zircen befogott kutyák fényképeit megtekinthetik a gyepmesteri szolgálat honlapján (www.animal-save.hu, Talált kutyák menüpont; http://www.animal-save.hu/pet.php?seci=Talált+kutyák ). A kutyák mellett szereplő neveket a szolgálat munkatársai adják a befogott kutyáknak.

2009.január 1-től Zirc város honlapján a befogott kutyák fényképei már nem jelennek meg.

Kérdéseikkel forduljanak a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatához, vagy hívják az 593-705, 30/868 66 26 telefonszámokat.


Tájékoztatás a Zirc Város háziorvosaival kötött megállapodásról - a Zirc Kossuth u. 18. szám alatti ingatlanról Megtekintés


Tájékoztatjuk, hogy a Polgármesteri Hivatalban történő ügyintézéshez kapcsolódó nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal menüpont alatt letölthetőek!


Felhívjuk a tisztelt állampolgárok figyelmét, hogy Okmányirodánkban személyesen (8420 Zirc, Március 15. tér 1.) - telefonon (06 (88) 593-700) ill. - interneten (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) / (www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu) lehet bejelentkezni időpontfoglalásra.


KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

A parlagfű nagymértékű felszaporodása, közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. Az utóbbi években belterületeken az önkormányzatok és a lakosság jelentős erő-feszítéseket tettek a parlagfű visszaszorításában. A parlagfű elleni szántóföldi védekezés or-szágos hatékonysága azonban még nem érte el az elvárható szintet.

A korán lekerülő növények betakarítását követően a tarlón a parlagfű gyakran tömegesen kel és virágzik - egyéb gyomnövények mellett - a tarlóápolás elmulasztása esetén. Tarlókeze-lésre a gyomnövények ellen elegendő a tárcsázás. A mechanikai tarlóápolás egyéb károsítók fertőzési szintét is csökkenti és a talaj víztartó képességét is kedvezően befolyásolja.

Ruderális (elhanyagolt) területeken a növényt még a virágzás előtt meg kell semmisíteni. Ellenkező esetben a virágporszóródást nem tudjuk meggátolni. Helytelen a már virágzó nö-vények kézi gyomlálása vagy kaszálása, mert a nagy tömegű virágporral való érintkezés al-lergiát válthat ki. Évi két-három - kellően időzített - kaszálással a parlagfű virágzása bizton-ságosan megakadályozható. Amennyiben a földhasználó a mechanikai védekezést választja, úgy az első kaszálást a virágbimbók megjelenése előtt 1-2 héttel kell elvégezni. A generatív fejlődési szakaszába induló növény a kaszálás okozta stresszhatást nehezen viseli el. Előfor-dul, hogy a lekaszált példányok a tövüknél oldalhajtásokat hoznak ugyan, de ezek a növények már fejletlenek, gyengék maradnak, és további kaszálással teljesen elpusztíthatók.

Ruderális (elhanyagolt) területeken, gyomirtó szerek alkalmazása esetén a talajon keresztül ható készítmények közül elsősorban a Casoron G-t (diklobenil) javasolt 100-150 kg/ha-os dózisban. A könnyen kezelhető granulátum a III. forgalmi kategóriába (szabadon vásárolha-tó) tartozik, így felhasználása növényvédelmi szakképesítéshez nem kötött és a parlagfű mel-lett a legtöbb magról kelő egy- és kétszikű gyomnövény ellen is hatékony. A diklobenil ható-anyag a talaj felső rétegéből csapadék hatására sem mozdul el, a mélyen gyökerező kultúr növényekre nincs káros hatással. Hatását azonban csak a csírázó növényekre fejti ki, így a kikelt gyomok pusztítására nem alkalmas.

A már kikelt gyomnövények ellen elsősorban a glifozát, valamint glufozinát-ammónium hatóanyagú gyomirtó szerek alkalmazása célszerű. Ezek a készítmények szintén III. forgalmi kategóriába tartoznak. A glifozát hatóanyagú készítmények felszívódó tulajdonságúak, dózis-tól függően mind a magról kelő, mind az évelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen hatéko-nyak. A glufozinát-ammónium hatóanyag perzselő hatással rendelkezik, csak magról kelő gyomnövények ellen használható eredményesen.

A glifozát hatóanyagú készítményekből az engedélyezett készítmények:

Készítmény : Dózis
Dominator : 2,0-6,7 l/ha
Fozát 480 : 2,0-6,7 l/ha
Glialka 480 : 2,0-6,7 l/ha
Glialka 480 Plus : 2,0-6,7 l/ha
Glyfos : 2,0-6,7 l/ha
Glyphogan 480 SL : 2,0-6,0 l/ha
Kapazin : 2,0-6,7 l/ha
Medallon Premium : 2,0-6,7 l/ha
Rodeo : 2,0-6,7 l/ha
Roundup Bioaktív : 2,0-6,7 l/ha
Roundup GC : 60-120 ml/100 m2
Roundup Handy
Finale 14 SL (glufozinát-ammónium) : 4,0-6,0 l/ha

Magyarországon jogszabályok teszik kötelezővé a parlagfű elleni védekezést. A kötelező vé-dekezésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

- Növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény
- 5/2001.(I.16.) FVM rendeletet módosító 81/2003. (VII. 9.) FVM rendelet
- A Termőföldről szóló 1994. évi LV. Törvény

A Növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény közérdekű védekezést szabályozó 7. §-a a törvény módosításában az alábbi új 5) bekezdéssel egészült ki:

"A védekezésre kötelező, valamint a közérdekű védekezést elrendelő határozat közszemlére tétel útján is közölhető, ha a földhasználó, illetve a termelő lakó- vagy tartózkodási helye, illetve székhelye (telephelye) ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel ér-kezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyen tartózkodik vagy címe ismeretlen." A törvény ezen bekezdéssel való kiegészítése elejét veszi annak a gyakorlatnak, amikor a védekezésre kötelezett az elrendelő határozat postai kézbesítésének meghiúsítására törekszik.

Az 5/2001. (I. 16.) FVM rendeletet módosító 81/2003. (VII. 9.) FVM rendelet 2. § d) bekez-dése kiemeli a különösen veszélyes gyomfajok irtását, így az aranka fajokat, a parlagfüvet és a selyemkórót.
A hatékony gyomirtás a földalapú támogatásoknak is feltétele, ezért a termelőknek a szakmai elváráson túlmenően anyagi érdeke is fűződik a területek gyommentesen tartásához.
Felhívjuk ezért a termelők és a földhasználók figyelmét, hogy a parlagfű elleni védelemre nagyobb figyelmet fordítsanak.
A betakarítást követően a gabonatarlók, tábla szegélyek, ruderális (elhanyagolt) területek me-chanikai vagy vegyszeres gyomirtását a parlagfű virágzását megelőzően végezzék el. Ellenke-ző esetben, virágzó parlagfűvel fertőzött kül- és belterületeken a fenti jogszabályok alkalma-zására kerül sor, melynek során a hatóság közérdekű védekezést rendelhet el, illetve a véde-kezést elmulasztókra 2 millió forintig terjedő növényvédelmi bírság szabható ki.


Zirc város Önkormányzati Képviselő-testülete a 312/2003.(IX. 29.) Kt. számú határozatában úgy döntött, hogy az önkormányzat honlapján testvérvárosi kapcsolatok felvételét kezdeményezi.
Zirc városa fontosnak tartja az EU tagállamokkal és városaikkal való együttműködést.
Tekintettel az integrációs folyamatok fontosságára Zirc város Képviselő-testülete elhatározta, hogy testvérvárosi kapcsolatokat létesít hasonló kisvárosokkal, mint Zirc.

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Február 2017  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
    2  4  5
  7  8  9101112
1314161719
2021242526
2728     

Elérhetőségeink


Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal

 

Levélcím:
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Pf.: 77
Telefon: 06 (88) 593-700
Fax.: 06 (88) 414-475
Email: pmh@zirc.hu