Zirc - A Bakony fővárosa

A város hivatalos honlapja

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS SPORTEVÉKENYSÉG ELISMERÉSÉT CÉLZÓ KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA MegtekintésVeszprém MRFK 2018. január havi bűnmegelőzési hírlevele Megtekintés


A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ tájékoztatója a feladatairól Megtekintés


OVI-KVÍZ

Tavaly ünnepelte a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde jelenlegi óvodai épülete a fennállásának 40. évfordulóját. Ebből az alkalomból egy 10 kérdésből álló kvízjátékra invitáljuk Önöket!

Felhívás, KérdésekA Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ értesíti a lakosságot, hogy
 
2018. január 12-én (pénteken) és 15-én (hétfőn)
9.00 ÉS 13.00 ÓRA között
 RUHAOSZTÁST SZERVEZ:
 
- ZIRC, Ady u. 3.a Segítő Kezek Házában és
- Bajcsy Zs. u. 9.az Idősek Klubjában

Nagyné Fáró Katalin
intézményvezetőHogyan javítható a parkolási helyzet Zircen? Megtekintés
Veszprémi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Hírlevele (2017. december) Megtekintés


MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A TÉLI SZÜNET ÉS KARÁCSONY KÖRÜLI KÖZLEKEDÉS RENDJÉRŐL Megtekintés


MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Hivatalos Autóbusz Menetrend VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI KÖTETÉHEZ Megtekintés


Új járat tájékoztató Megtekintés


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „ZIRC VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” SZAKMAI KITÜNTETÉS KERETEIN BELÜLI „ZIRC VÁROS KULTURÁJÁÉRT” KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA Megtekintés


Egyenlő Bánásmód Hatóság 2018. január havi ügyfélfogadása Veszprém megyében Megtekintés


Egyenlő Bánásmód Hatóság 2017. december havi ügyfélfogadása Veszprém megyében Megtekintés


Veszprémi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Hírlevele (2017. november) Megtekintés


2017. november havi bűnmegelőzési hírlevél és melléklet


A helyi járat módosított menetrendje és útvonalhálózataVeszprémi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Hírlevele (2017. október) Megtekintés


Alapvető Jogok Biztosának felhívása Megtekintés


Veszprémi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Hírlevele (2017. szeptember) Megtekintés


Vágányzári hirdetmény 201710.09-10.18 11-es vonal Megtekintés


Menetrendi értesítés Megtekintés


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS "ZIRC VÁROS ELISMERŐ OKLEVELE" ELISMERÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA MegtekintésEgyenlő Bánásmód Hatóság 2017. november havi ügyfélfogadása Veszprém megyében Megtekintés


Egyenlő Bánásmód Hatóság 2017. október havi ügyfélfogadása Veszprém megyében Megtekintés


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS "ZIRC VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT" SZAKMAI KITÜNTETÉS KERETEIN BELÜLI ZIRC VÁROS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSÁÉRT KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA Megtekintés


TÁJÉKOZTATÁS
Gondozatlan sírhelyekkel és
a temetési hely feletti rendelkezési joggal kapcsolatos tudnivalókról

Zirc Városi Önkormányzat tulajdonát képező zirci köztemetők üzemeltetőjeként a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Temető üzemeltető) felülvizsgálja a köztemetőkben található sírhelyek állapotát.
 
Felhívjuk az temetési helyek felett rendelkezni jogosultak figyelmét, hogy Zirc Városi Önkormányzati Képviselő-testületének a 27/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) értelmében a sírhely rendben tartása, gondozása a hozzátartozó feladata.
A sírokra ültetett növények nem terjeszkedhetnek túl a temetési helyeken, és nem akadályozhatják a sírok közötti közlekedést, azok megközelítését.
Fát, cserjét a köztemető területén a temető üzemeltetőjén kívül más nem ültethet. Ez alól kivételt képez a sírra ültetett az az örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 m-nél, és átmérője nem több 0,6 m-nél.
 
A köztemető üzemeltetője jogosult gondoskodni a 1,5 méter magasságot elérő, nem gondozott ültetvények, valamint az egyéb nem kezelt, gondozatlan ültetvények eltávolításáról.
 
A fenti rendelkezést megszegő a Rendelet alapján közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, melyért Százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
 
Felhívjuk a figyelmet továbbá,hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdése értelmében megszűnik a temetési hely (sírhely) feletti rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár. A lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről a temető tulajdonosa (üzemeltetője) gondoskodik.

A sírhelyek használati idejének meghosszabbítása (újraváltása) aTemető üzemeltetőAlkotmány utca 5. szám alatti Irodájában intézhető.

„Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft.
Temető üzemeltető


FELHÍVÁS - Parlagfű elleni védekezés 2017 Megtekintés


Zirc osztálykirándulás Megtekintés, Melléklet


ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprő-ipari szerv a 2017. évi kéményseprő-ipari sormunka ütemtervét megyei bontásban elkészítette.

A sormunka ütemterv szerint:
Zirctelepülésen 2017. január 09. – 2017. március 10.közt
 Borzavártelepülésen 2017 július 17. – 2017. július 24.közt
Lókúttelepülésen 2017. augusztus 17. – 2017. augusztus 23.közt
végzik el a közfeladat ellátását.

Az ütemterv és tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ megtalálható – www. kemenysepres.katasztrófavédelem.hu – lakossági honlapon.

Sümegi Attila
jegyző


Közvilágítási hibák bejelentése Megtekintés


Építsünk közösen játszóteret! Megtekintés


TÁJÉKOZTATÁS EBTARTÁSRÓL

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §. alapján Zirc Városi Önkormányzat 2013-ban ebösszeírást végzett, amelyet 3 évenként kell ismételten végrehajtania.
Aki 2013-ban a városi ebösszeírás során bejelentette a tulajdonában vagy felügyeletében álló ebet, akkor bejelentési kötelezettségének eleget tett.
A következő esedékes ebösszeírásig csak akkor kell bejelentést tenni az ebről, ha azt időközben eladták, elajándékozták, elveszett, elpusztult stb. illetve 2013. év után született és 4 hónaposnál idősebb.
Az új illetve a változás bejelentéséhez szükséges adatlapok megtalálhatók Zirc Város honlapján:
(http://www.zirc.hu/onkormanyzat/kozos-onkormanyzati-hivatal-felepitese/varosuzemeltetesi-osztaly.html) illetve munkaidőben személyesen kérhetők a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán (8420 Zirc, Március 15. tér 1.).
Az ebtartással kapcsolatban érdeklődni illetve az elkóborolt ebeket bejelenteni a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet munkaidőben:
Telefon: 88/593-705 vagy 30/868-6626

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal


Tájékoztató a magánfőzés szabályairól Megtekintés


Személyazonosító okmány igénylése kiskorú gyermekek számára Megtekintés


Magyar Államkincstár sajtóközleménye az Állampapír befektetésekről Megtekintés


A Veszprém Megyei Védelmi Bizottság felhívása a szabadtéri tüzek megelőzésére Megtekintés


 KÉRELEM

A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülése érdekében a 243/2013.(VI.30.) Korm.rendelet szerinti hatósági bizonyítvány kiadása céljából Megtekintés


A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ HIRDETMÉNYE Megtekintés


 www.allamkincstar.gov.hu


 
(kattintson a képre)


Tájékoztatjuk a kutyatulajdonosokat és az érdeklődőket, hogy a gyepmesteri szolgálat által Zircen befogott kutyák fényképeit megtekinthetik a gyepmesteri szolgálat honlapján (www.animal-save.hu, Talált kutyák menüpont; http://www.animal-save.hu/pet.php?seci=Talált+kutyák ). A kutyák mellett szereplő neveket a szolgálat munkatársai adják a befogott kutyáknak.

 2009.január 1-től Zirc város honlapján a befogott kutyák fényképei már nem jelennek meg.

Kérdéseikkel forduljanak a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatához, vagy hívják az 593-705, 30/868 66 26 telefonszámokat.


  FELHÍVÁS

A téli időjárásra tekintettel és a közterületek tisztántartására vonatkozó helyi rendelet alapján kérjük a magánszemélyek, az intézmények, az üzletek és vállalkozások tulajdonosainak szíves közreműködését a hó-eltakarítás és jégmentesítés elvégzéséhez.
Kérjük, hogy a balesetek elkerülése érdekében gondoskodjanak az ingatlanaik előtt lévő közterületeken a hó mihamarabbi eltakarításáról, a járdák síkosság-mentesítéséről.
A közutak tisztítását végző hókotrók mozgásának megkönnyítése végett kérjük az érintetteket, hogy járműveikkel lehetőség szerint ne az utak mellett parkoljanak!

Köszönjük együttműködésüket!

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal

Parlagfű-mentesítési felhívás Megtekintés

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2009.június hónaptól a Képújságban megjelenő önkormányzati hirdetések a Rákóczi tér-Alkotmány utca sarkán található hirdetőtáblán is olvashatók.

Az önkormányzat - meghatározott feltételek mellett - díjmentes hirdetési lehetőséget biztosít magánszemélyek magáncélú hirdetései számára a fenti, valamint az ABC-vel szemben található hirdetőtáblákon. Az üzleti és egyéb hirdetések díjkötelesek.

A hirdetések részletes feltételeiről érdeklődni lehet, és a hirdetések feladhatók: Varga Gábor, 30/228 03 44, Fáy A.u.2/A, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy hirdetmények továbbra sem helyezhetők el közterületi fán, lámpaoszlopon, telefonfülkén, villamos berendezésen, stb.!

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató
hulladékok illegális elhelyezésének következményeiről

Tisztelt Városlakók!

A természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei. Fenntartásuk, kezelésük, állapotuk javítása, a jelen és jövő nemzedékek számára való megőrzése, mint az emberiség fennmaradásának alapvető feltétele, a természet hatékony védelmét igényli.

Az ipari és mezőgazdasági termelés, a lakossági fogyasztás következtében folyamatosan növekszik a keletkező hulladékok mennyisége és azok veszélyessége. A folyamat a környezet fokozódó terheléséhez, illetve a természeti erőforrások kimerüléséhez vezethet, maga után vonja a környezeti ártalmak és az ezzel összefüggésben jelentkező egészségkárosodás növekedését is.

A hulladékok szakszerű összegyűjtését, kezelését és ártalmatlanítását nemzetközi egyezmények, uniós, hazai és helyi jogszabályok teszik kötelezővé. A lakossági eredetű szilárd hulladékok összegyűjtésére, kezelésére és ártalmatlanítására minden település szervezett szolgáltatást tart fenn. Az állam és a települések egyúttal szigorú büntetést helyeznek kilátásba azokkal szemben, akik a hulladékok kezelésére vonatkozó szabályokat megszegik és ezzel saját maguk és közösségük egészségét, jövőjét veszélyeztetik, másnak vagyoni hátrányt okoznak, illetve a természeti értékeket károsítják.

Városunkban évek óta rendszeres tájékoztatásokkal, figyelemfelhívással, iskolai neveléssel igyekszünk elejét venni a hulladékok illegális elhelyezésének, rendszeres közterületi takarítással, szervezett közösségi munkával számoljuk fel a lelkiismeretlen lakótársaink által lerakott, elhagyott szemetet. A kommunális szilárd hulladék hetenkénti elszállításán túl több mint húsz szelektív hulladékgyűjtő sziget áll a lakosság rendelkezésére, és évente két alkalommal lomtalanítást szervezünk, külön elektronikai hulladék-, és ettől az évtől gumiabroncs-gyűjtő nappal. Azt tapasztaljuk azonban, hogy erőfeszítéseink ellenére egyes illegális hulladéklerakókon a szemét mennyisége "újratermelődik", és új illegális lerakók is keletkeznek.

Néhány különösen szembetűnő illegális hulladéklerakó a város területén:
- Akliban a Pálihálás felé vezető út mellett;
- a bakonybéli útról Kőkapu felé vezető út mentén;
- a Liszt Ferenc utca mögött, a vízmosás medrében;
- az Szemmelweisz utcából Tündérmajor felé vezető út mentén;
- az Alkotmány utcai sportpályát északról határoló nyárfasor alatt;
- a Liliom utca folytatásában a vízfolyás mellett;
- Kardosréten a temető területén;
ezeken kívül rendszeresen raknak illegálisan (vagy engedély nélkül) lakossági hulladékot szinte minden szelektív hulladékgyűjtő sziget, illetve közterületi konténerek mellé: például a Penny parkolóban, a Pintér-hegyi parkerdő parkolójában, a Ciklámen, Munkácsy, Fáy, Kertész utcában, stb.

Kérjük, hogy segítsenek gátat vetni a hulladékok illegális lerakásának!

- A hulladékokat a saját gyűjtőedényükbe, vagy az arra a hulladéktípusra szolgáló közterületi konténerbe tegyék!
- A háztartási lomokat lomtalanításkor, az arra kijelölt napokon helyezzék ki, vagy szállítsák a begyűjtőhelyre!
- Építési törmelék, kitermelt föld elszállítására a szemétszállító szolgáltatótól bérelhető konténert vegyék igénybe!
- Avart, kerti hulladékot a saját ingatlanjukon komposztálják, vagy a tavaszi és őszi engedélyezett időszakban égessék el!

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha közterületen, idegen ingatlanon, a természeti környezetben bármilyen fajtájú hulladékot raknak le (háztartási szilárd hulladék, építési hulladék, kerti hulladék, beleértve a lenyírt füvet is, vállalkozás hulladéka, stb.), az szabálysértésnek minősül és pénzbüntetéssel jár. A hulladék lerakóját tettenérés esetén helyszíni bírsággal sújtjuk. Az engedély nélküli hulladékelhelyezést a környezetvédelmi hatóság ennél súlyosabban bünteti.

Köszönjük lelkiismeretes és felelősségtudatos lakótársaink támogatását és együttműködését!

Zirc, 2009-09-22

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

Tájékoztató
a települési szilárd hulladék kezeléséről Zirc városban

Tisztelt Érdekeltek!

1. Zirc város Önkormányzata a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására hulladékkezelési közszolgáltatást tart fenn. A közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett szolgáltató:

X+ION Kft. 8420 Zirc, Kossuth u. 72. Telefon: 88/414-394, 30/640 21 32

A közszolgáltatás keretében más személy vagy szervezet a város területén települési szilárd hulladékot csak a szolgáltatóval történt írásos megállapodás alapján kezelhet.

2. Ha más személy vagy szervezet Zirc város területén a közszolgáltatás keretébe tartozó települési szilárd hulladékot kíván gyűjteni, szállítani (különös tekintettel a lomtalanítások során közterületre kihelyezett hulladékból a hasznosítható hulladék kiválogatása, gyűjtése, elszállítása, a "lomizás"), azt a következő feltételek betartásával teheti:
a) rendelkezik a környezetvédelmi hatóság (Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., telefon: 22/514-300) által kiadott, az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékkezelési engedéllyel;
b) írásos megállapodása van az X+ION Kft-vel, mint hulladékkezelési közszolgáltatóval.

3. Az előzőektől eltérően Zirc város területén elektronikai (e-) hulladék csak a Polgármesteri Hivatal szervezésében kezelhető.

4. Ezeknek a feltételeknek a betartását a zirci Polgármesteri Hivatal a város egész területén rendszeresen, lomtalanítási időszakban fokozottan ellenőrzi. A szabályok megszegői ellen a rendelkezésére álló jogi eszközöket alkalmazza.

Zirc, 2009-09-25

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Január 2018  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
  1  2  3  4  5  6  7
  8
232425262728
293031    

Elérhetőségeink


Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal

 

Levélcím:
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Pf.: 77
Telefon: 06 (88) 593-700
Fax.: 06 (88) 414-475
Email: pmh@zirc.hu