Zirc - A Bakony fővárosa

A város hivatalos honlapja

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2006.(XI.27.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2006.(XII.18.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2006. (XII.12.) rendelete az állattartásról szóló 26/2001. (IX.25.) ÖK rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 19/2006.(IX.4.) és a 32/2006.(XII.18.) rendeletekkel módosított 5/2006.(II.16.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartásról szóló 26/2001.(IX. 25.) ÖK. számú rendeletének, valamint az azt módosító 37/2001. (XII. 10.) , 19/2004.(IV.26.), 31/2004.(IX.21.), 24/2005.(X11.) , 35/2005.(XII.13.)és a 26/2006.(XII.12.)rendeleteinek egységes szerkezetbe foglalt szövege Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2001.(VI.29.), a 15/2002.(VII.2.), a 13/2003.(IV.15.), a 31/2003.(VI.30.) , a 46/2003.(XI.24.)ÖK. ,a 27/2004. (VI.21.), 1/2005.(I.18.), a 27/2005.(IX.26.), 7/2006.(III.27.), 17/2006.(VIII.26.) és a 31/2006. (XII.18.)rendeletekkel módosított 23/2000.(X.15.) ÖK. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2004.(I.26.) ÖK., a 40/2004.(XII.14.), a 30/2005.(XII.13.) és a 30/2006.(XII.18) rendeletekkel módosított 49/2003. (XII.09.) ÖK. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 24/2002.(XII.31.), 45/2003.(XII.09.), 11/2004.(III.01.),38/2004.(XII.14.) , 32/2005.(XII.13.), 18/2006.(IX.4.) és 28/2006.(XII.18.) rendeletekkel módosított 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelete a menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004.(VI.8.), a 32/2004.(IX.21.) , a38/2005.(XII.27.) , 27/2006.(XII.18.) és a 34/2006.(XII.27.) rendeletekkel módosított 17/2004.(IV.26.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 7/1994.(IV.18.) , a 12/1994.(IX.12.) ., a 27/1995.(XII.31.) , a 7/1998.(III.31.) , 11/2002.(VI.11.) , 22/2003.(VI.10.) , 27/2003.(VII.15.) ,9/2004.(III.01.) , 41/2004.(XII.14.), 28/2005.(XI.4.), 8/2006.(III.27.) és a 25/2006.(XII.12.) rendeletekkel módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelete A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény végrehajtásáról egységes szerkezetben. Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 3/1996.(III.1.), 16/1996.(XII.30.), 23/1997.(XII.30.), 18/1998.(XII.31.), 11/1999.(VI.1.), 22/1999.(XII.31.), 36/2000.(XII.28.), 42/2001.(XII.31.) , 25/2002.(XII.31.) , 44/2003.(XII.09.) ÖK., 16/2004.(IV.26.),37/2004.(XII.14.) ,31/2005.(XII.13.)és a 23/2006.(XII.12.) rendeletekkel módosított 7/1995.(III.1.) ÖK. rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének 30/2006. (XII.18.) rendelete a helyi adókról szóló 49/2003. (XII.09.) ÖK. Rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2006. (XII.18.) rendelete a menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2006. (XII.27.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004. (IV.26.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2006.(XII.12.) rendelete a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII.18.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló 5/2006.(II.16.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 31/2006. (XII.18.) rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló többször módosított 23/2000. (X.15.) ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XII.12.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról szóló többször módosított 7/1995. (III. 1.) ÖK. rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 25/2004.(VII.6.) , 5/2005.(III.01.), 26/2005.(X.11.), 29/2005.(X.24.) és a 21/2006.(X.09.) rendeletekkel módosított 21/ 2004.(V.24.) rendelete Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/ 2006.(X. 09.) rendelete a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004. (V.24.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(IX.25.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 19/2006.(IX.4.) rendelettel módosított 5/2006.(II.16.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 24/2002.(XII.31.), 45/2003.(XII.09.), 11/2004.(III.01.),38/2004.(XII.14.) , 32/2005.(XII.13.) és a 18/2006.(IX.4.) rendeletekkel módosított 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelete a menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2001.(VI.29.), a 15/2002.(VII.2.), a 13/2003.(IV.15.), a 31/2003.(VI.30.) , a 46/2003.(XI.24.)ÖK. ,a 27/2004. (VI.21.), 1/2005.(I.18.), a 27/2005.(IX.26.), 7/2006.(III.27.) és 17/2006.(VIII.26.)rendeletekkel módosított 23/2000.(X.15.) ÖK. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2006.(VIII.11.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(V.29.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Mellékletek: 1. 2.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006.(VI.26.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2001.(VI.30.), 5/2002.(III.19.), 9/2003.(IV.15.) , 18/2003.(V.13.), 7/2004.(III.01.) ÖK. , 23/2004.(V.24.) , 12/2005.(IV.18.) , 3/2006.(II.16.) és a 15/2006.(VI.26.) rendeletekkel módosított 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006.(IV.24.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006.(IV.24.) rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006.(IV.24.) rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 7/1994.(IV.18.) , a 12/1994.(IX.12.) ., a 27/1995.(XII.31.) , a 7/1998.(III.31.) , 11/2002.(VI.11.) , 22/2003.(VI.10.) , 27/2003.(VII.15.) ,9/2004.(III.01.) , 41/2004.(XII.14.), 28/2005.(XI.4.) és a 8/2006.(III.27.) rendeletekkel módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelete A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény végrehajtásáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006.(III.27.) rendelete a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (III.27.) rendelete a luxusadóról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2006. (II.16.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.)ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (III.27.) rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló többször módosított 23/2000. (X.15.) ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006.(II.16.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2006.(II.16.) rendelete Zirc Város parkolási rendjéről Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2006. (III.3.) rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról szóló 10/2003. (IV.15.) ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2001.(VI.30.), 5/2002.(III.19.), 9/2003.(IV.15.) , 18/2003.(V.13.), 7/2004.(III.01.) ÖK. , 23/2004.(V.24.) , 12/2005.(IV.18.) és a 3/2006.(II.16.) rendeletekkel módosított 13/2000. (V.30.) ÖK. Rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 8/2004.(III.01.) ÖK. és a 13/2005.(IV.18.) és a 4/2006.(III.3.) rendelettel módosított 10/2003. (IV.15.) ÖK. Rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2006. (II.13.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Február 2018  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  911
12131415161718
19202122232425
262728    

Elérhetőségeink


Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal

 

Levélcím:
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Pf.: 77
Telefon: 06 (88) 593-700
Fax.: 06 (88) 414-475
Email: pmh@zirc.hu