Zirc - A Bakony fővárosa

A város hivatalos honlapja

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2001.(VI.29.), a 15/2002.(VII.2.), a 13/2003.(IV.15.), a 31/2003.(VI.30.) , a 46/2003.(XI.24.)ÖK. ,a 27/2004. (VI.21.), 1/2005.(I.18.), a 27/2005.(IX.26.), 7/2006.(III.27.), 17/2006.(VIII.26.) ,31/2006. (XII.18.), 15/2007.(VIII.23.) és a 29/2007.(XII.17.) rendeletekkel módosított 23/2000.(X.15.) ÖK. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2004.(I.26.) ÖK., a 40/2004.(XII.14.), a 30/2005.(XII.13.), a 30/2006.(XII.18) és a 30/2007.(XII.17) rendeletekkel módosított 49/2003. (XII.09.) ÖK. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 2/1996.(III.14.), 4/1997.(III.), 3/1998.(II.26.), 4/1999.(III.1.), 5/2000.(III.28.), 5/2001.(II.15.), 30/2001.(X.30.), a 32/2002.(XII.31.), a 35/2003.(IX.01.) ,a 54/2003.(XII.29.) ÖK. rendeletekkel, 43/2004.(XII.20.), 37/2005.(XII.19.) , 33/2006.(XII.18.) és 31/2007.(XII.17.) rendeletekkel módosított 3/1995.(III.14.) ÖK. rendelete a Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004.(VI.8.), a 32/2004.(IX.21.) , a 38/2005.(XII.27.) , 27/2006.(XII.18.), 34/2006.(XII.27.) és a 28/2007.(XII.17.) rendeletekkel módosított 17/2004.(IV.26.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 3/1996.(III.1.), 16/1996.(XII.30.), 23/1997.(XII.30.), 18/1998.(XII.31.), 11/1999.(VI.1.), 22/1999.(XII.31.), 36/2000.(XII.28.), 42/2001.(XII.31.) , 25/2002.(XII.31.) , 44/2003.(XII.09.) ÖK., 16/2004.(IV.26.),37/2004.(XII.14.) ,31/2005.(XII.13.), 23/2006.(XII.12.) és a 27/2007.(XII.17.) rendeletekkel módosított 7/1995.(III.1.) ÖK. rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2001.(VI.30.), 5/2002.(III.19.), 9/2003.(IV.15.) , 18/2003.(V.13.), 7/2004.(III.01.) ÖK. , 23/2004.(V.24.) , 12/2005.(IV.18.) , 3/2006.(II.16.), 15/2006.(VI.26.), 16/2007.(VIII.29.) és a 32/2007.(XII.17.) rendeletekkel módosított 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2007. (XII.17.) rendelete a helyi adókról szóló 49/2003. (XII.09.) ÖK. Rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 31/2007.(XII.17.) rendelete Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 3/1995 (III. 14.) ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2007. (XII.17.) rendelete Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2007.(XII.17.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V. 30.)ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2007. (XII.17.) rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló 23/2000. (X.15.) ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2007. (XII.17.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról szóló 7/1995. (III. 1.) ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2007.(XI.26.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 24/2002.(XII.31.), 45/2003.(XII.09.), 11/2004.(III.01.),38/2004.(XII.14.) , 32/2005.(XII.13.), 18/2006.(IX.4.) ,28/2006.(XII.18.) és a 23/2007.(XI.26.) rendeletekkel módosított 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelete a menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 7/1994.(IV.18.) , a 12/1994.(IX.12.) ., a 27/1995.(XII.31.) , a 7/1998.(III.31.) , 11/2002.(VI.11.) , 22/2003.(VI.10.) , 27/2003.(VII.15.) ,9/2004.(III.01.) , 41/2004.(XII.14.), 28/2005.(XI.4.), 8/2006.(III.27.), 25/2006.(XII.12.) , 11/2007.(V.21.), 12/2007.(VI.6.) és a 24/2007.(XII.11) rendeletekkel módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelete A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény végrehajtásáról egységes szerkezetben. Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1997.(V.6.) ÖK., 6/1999.(III.31.) ÖK. , 44/2001.(XII.31.) ÖK., 16/2003.(V.13.) ÖK., 30/2003. (VI.30.) ÖK. , 8/2005.(IV.18), 8/2007.(V.2.), valamint a 25/2007.(XII.11.) rendeletekkel módosított az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelete egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2007. (XI.26.) rendelete a menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2007.(XII.11.) rendelete a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993. (XII.13.) ÖK. rendelete módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/ 2007.(XII.11.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994. (IV.18.) ÖK. rendelete módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2007.(X.1.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007.(X.25.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2007.(X.29.) rendelettel módosított 6/2006.(II.16.) rendelete Zirc Város parkolási rendjéről egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2007.(X.29.) rendelete Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Zirc Város parkolási rendjéről szóló 6/2006.(II.16.) rendelete módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(IX.10.) rendelete a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004. (V.24.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007.(IX.25.) rendelete a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 29/2000.(XI. 27.) ÖK rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 25/2004.(VII.6.) , 5/2005.(III.01.), 26/2005.(X.11.), 29/2005.(X.24.) , 21/2006.(X.09.), 4/2007.(IV.10.) és a 18/2007.(IX.10.) rendeletekkel módosított 21/ 2004.(V.24.) rendelete Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2003.(XI.11.) ÖK. ,22/2006. (XI.01.) és a 19/2007.(IX.25.) rendeletekkel módosított 29/2000.(XI. 27.) ÖK rendelete a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2001.(VI.30.), 5/2002.(III.19.), 9/2003.(IV.15.) , 18/2003.(V.13.), 7/2004.(III.01.) ÖK. , 23/2004.(V.24.) , 12/2005.(IV.18.) , 3/2006.(II.16.), 15/2006.(VI.26.) és a 16/2007.(VIII.29.) rendeletekkel módosított 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007.(VIII.8.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2007.(VIII.23.) rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló 23/2000.(X.15.) ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 7/1994.(IV.18.) , a 12/1994.(IX.12.) ., a 27/1995.(XII.31.), a 7/1998.(III.31.) , 11/2002.(VI.11.) , 22/2003.(VI.10.) , 27/2003.(VII.15.) ,9/2004.(III.01.) , 41/2004.(XII.14.), 28/2005.(XI.4.), 8/2006.(III.27.), 25/2006.(XII.12.) , 11/2007.(V.21.) és a 12/2007.(VI.6.) rendeletekkel módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelete A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény végrehajtásáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007.(VI.6.) rendelete a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993. (XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2007.(IV.23.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(V.21.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének 29/2003.(VI.30.)ÖK. , 23/2005.(X.11.), 35/2005.(XII.13.) és a 9/2007.(V.2.) rendeletekkel módosított 22/ 2003. (VI.10.)ÖK. rendelete egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1997.(V.6.) ÖK., 6/1999.(III.31.) ÖK. , 44/2001.(XII.31.) ÖK., 16/2003.(V.13.) ÖK., 30/2003. (VI.30.) ÖK. , 8/2005.(IV.18), valamint a 8/2007.(V.2.) rendeletekkel módosított az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelete egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007.(V.2.) rendelete a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az egyes képviselő- testületi hatáskörök átruházásáról szóló 22/2003. (VI.10.) ÖK rendelete módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(V.2.) rendelete a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994. (IV.18.) ÖK rendelete módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2007. (III.26.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 25/2004.(VII.6.) , 5/2005.(III.01.), 26/2005.(X.11.), 29/2005.(X.24.) , 21/2006.(X.09.) és a 4/2007.(IV.10.) rendeletekkel módosított 21/ 2004.(V.24.) rendelete Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2004.(II.10.) ÖK. és a 5/2007.(IV.10.) rendeletekkel módosított 15/2003.(IV.28.) ÖK. rendelete Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007.(IV.10.) rendelete a Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2003. (IV.28.) ÖK rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007.(IV.10.) rendelete a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004. (V.24.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.26.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2007. (II.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Rendelet megtekintése (Melléklet: 1. 2.)

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 13/2001.(V.29.) ÖK., 18/2004.(IV.26.) , 36/2004.(X.25.) , 25/2005.(X.11.) , 35/2005.(XII.13.) és a 1/2007.(II.27.) rendeletekkel módosított A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL szóló 8/2001. (III. 27.) ÖK. rendelete egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.27.) rendelete a közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Február 2018  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  911
12131415161718
19202122232425
262728    

Elérhetőségeink


Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal

 

Levélcím:
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Pf.: 77
Telefon: 06 (88) 593-700
Fax.: 06 (88) 414-475
Email: pmh@zirc.hu