Zirc - A Bakony fővárosa

A város hivatalos honlapja

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK a 48/2009.(XII.21.) önkormányzati rendelettel módosított 23/2008.(XII.30.) rendelete Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 24/2002.(XII.31.), 45/2003.(XII.09.), 11/2004.(III.01.),38/2004.(XII.14.) , 32/2005.(XII.13.), 18/2006.(IX.4.) ,28/2006.(XII.18.), 23/2007.(XI.26.) , 21/2009.(VI.25.) rendeletekkel és a 47/2009.(XII.21.) önkormányzati rendelettel módosított 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelete a menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004.(VI.8.), a 32/2004.(IX.21.) , a 38/2005.(XII.27.) , 27/2006.(XII.18.), 34/2006.(XII.27.) , 28/2007.(XII.17.), 19/2008.(XII.9.), 1/2009.(I.12.) ,36/2009.(X.1.) rendeletekkel és a 46/2009.(XII.21.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2004.(IV.26.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 47/2009. (XII.21.) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 48/2009.(XII.21.) önkormányzati rendelete Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 23/2008.(XII.30.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 46/2009. (XII.21.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004. (IV.26.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2009.(X.26.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Mellékletek: 1. 2. 3. 4.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 15/2009.(V.12.), a 42/2009.(XI.1.) és a 43/2009.(XII.15.) rendeletekkel módosított 22/2008.(XII.30.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2004.(I.26.) ÖK., a 40/2004.(XII.14.), a 30/2005.(XII.13.), a 30/2006.(XII.18) , a 30/2007.(XII.17) , a 5/2009.(II.10.) és a 44/2009.(XII.15.) rendeletekkel módosított 49/2003. (XII.09.) ÖK. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 7/1994.(IV.18.) , a 12/1994.(IX.12.) ., a 27/1995.(XII.31.) , a 7/1998.(III.31.) , 11/2002.(VI.11.) , 22/2003.(VI.10.) , 27/2003.(VII.15.) ,9/2004.(III.01.) , 41/2004.(XII.14.), 28/2005.(XI.8.), 8/2006.(III.27.), 25/2006.(XII.12.) , 11/2007.(V.21.), 12/2007.(VI.6.), 24/2007.(XII.11) , 20/2008.(XII.9.) 37/2009. (X.1.) és a 45/2009.(XII.15.) rendeletekkel módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelete A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról egységes szerkezetben. Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2009. (XII.15.) rendelete a helyi adókról szóló 49/2003. (XII.09.) ÖK. Rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2009.(XII.15.) rendelete a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (XII.15.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról szóló 22/2008. (XII. 30.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2009.(XI.1.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati tulajdonú vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról szóló 22/2008.(XII.30.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 30/2009.(X.1.) és a 40/2009.(XI.1.) rendeletekkel módosított 15/2005.(VI.14.) rendelete Zirc város környezetvédelméről egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1997.(V.6.) ÖK., 6/1999.(III.31.) ÖK. , 44/2001.(XII.31.) ÖK., 16/2003.(V.13.) ÖK., 30/2003. (VI.30.) ÖK. , 8/2005.(IV.5.), 8/2007.(V.2.), 25/2007.(XII.11.), 34/2009.(X.1.), valamint a 41/2009.(XI.1.) rendeletekkel módosított az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelete egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2009.(XI.1.) rendelete Zirc város környezetvédelméről szóló 15/2005.(VI.14.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2009.(XI.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2009.(XI.1.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati tulajdonú vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról szóló 22/2008.(XII.30.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2009.(X.1.) rendelete egyes helyi építési szabályozásról szóló rendeletek módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 20/2005.(VI.27.), 8/2009.(III.10.), 9/2009.(III.11.), 26/2009.(VIII.11.) és a 32/2009.(X.1.) rendeletekkel módosított 6/2005.(IV.5.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 30/2009.(X.1.) rendeletével módosított 15/2005.(VI.14.) rendelete Zirc város környezetvédelméről egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008.(XI.11.) és a 35/2009.(X.1.) rendeletekkel módosított 12/2008.(VI.2.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 24/2003. (VI.10.) ,42/2003.(XI.11.) ÖK RENDELETEKKEL , VALAMINT A 38/2009.X.1.) RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 15/2000. (IX. 1.) ÖK. RENDELETE A TEMETŐK HASZNÁLATÁNAK ÉS A TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGEK HELYI SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 32/2009.(X.1.) rendelettel módosított 26/2009.(VIII.11.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) rendelet módosításáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 11/2009.(III.30.) és a 32/2009.(X.1.) rendeletekkel módosított 20/2005.(VI.27.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 32/2009.(X.1.) rendelettel módosított 8/2009. (III.10.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) rendelet módosításáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő Testületének a 32/2009.(X.1.) rendelettel módosított 9/2009. (III.11.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) rendelet módosításáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004.(VI.8.), a 32/2004.(IX.21.) , a 38/2005.(XII.27.) , 27/2006.(XII.18.), 34/2006.(XII.27.) , 28/2007.(XII.17.), 19/2008.(XII.9.), 1/2009.(I.12.) és a 34/2009.(X.1.) rendeletekkel módosított 17/2004.(IV.26.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 7/1994.(IV.18.) , a 12/1994.(IX.12.) ., a 27/1995.(XII.31.) , a 7/1998.(III.31.) , 11/2002.(VI.11.) , 22/2003.(VI.10.) , 27/2003.(VII.15.) ,9/2004.(III.01.) , 41/2004.(XII.14.), 28/2005.(XI.8.), 8/2006.(III.27.), 25/2006.(XII.12.) , 11/2007.(V.21.), 12/2007.(VI.6.), 24/2007.(XII.11) , 20/2008.(XII.9.) és a 37/2009. (X.1.) rendeletekkel módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelete A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény végrehajtásáról egységes szerkezetben. Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 14/2005.(V.3.) és 29/2009.(X.1.) rendeletekkel módosított 30/2004. (IX.21.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2009.(IX.29.) rendelete A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának elektronikus ügyintézéséről szóló 29/2005.(X.24.) rendelet hatályon kívül helyezéséről Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2009.(X.1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009.(X.1.) rendelete Zirc város környezetvédelméről szóló 15/2005.(VI.14.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2009.(X.1.) rendelete a közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.2.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2009.(X.1.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009.(X.1.) rendelete a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2009.(X.1.) rendelete a talajterhelési díjról szóló 30/2004.(IX.21) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2009.(X.1.) rendelete a temetők használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól szóló 15/2000.(IX.1.) ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2009.(X.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2009.(VII.30.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009.(VI.29.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 19/2006.(IX.4.), a 32/2006.(XII.18.), 3/2008.(III.18.), 10/2009.(III.24.) és a 24/2009.(VII.30.) rendeletekkel módosított 5/2006.(II.16.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 20/2005.(VI.27.), 8/2009.(III.10.), 9/2009.(III.11.) és a 26/2009.(VIII.11.) rendeletekkel módosított 6/2005.(IV.5.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2009.(V.12.) és a 23/2009.(VII.30.) rendeletekkel módosított 16/2008.(IX.30.) rendelete a távhőszolgáltatásról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2001.(VI.30.), 5/2002.(III.19.), 9/2003.(IV.15.) , 18/2003.(V.13.), 7/2004.(III.01.) ÖK. , 23/2004.(V.24.) , 12/2005.(IV.18.) , 3/2006.(II.16.), 15/2006.(VI.26.), 16/2007.(VIII.29.),32/2007.(XII.17.) , 2/2009.(I.26.) 12/2009.(III.30.), és a 19/2009(VI.9.) rendeletekkel módosított 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2009.(VIII.11.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2009.(IX.25.) rendelete Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek tartalmának meghatározása Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2009.(IX.25.) rendelete Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2003.(IV.28.) ÖK. rendelete hatályon kívül helyezéséről Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2009.(VII.30.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló 5/2006.(II.16.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(VI.9.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V. 30.) ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2009.(VII.30.) rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 16/2008.(IX.30.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 24/2002.(XII.31.), 45/2003.(XII.09.), 11/2004.(III.01.),38/2004.(XII.14.) , 32/2005.(XII.13.), 18/2006.(IX.4.) ,28/2006.(XII.18.) 23/2007.(XI.26.) és a 21/2009.(VI.25.) rendeletekkel módosított 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelete a menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól egységes szerkezetbenl Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2009. (VI.25.) rendelete a menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009.(IV.27.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2009.(V.28.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(V.25.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2005. (II.14.) rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2009.(IV.30.) rendelete Zirc Város Díszpolgára cím, Pro Urbe Emlékérem, valamint Zirc Város Elismerő Oklevele alapításáról és adományozásának rendjéről Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 17/2009.(IV.28.) rendelettel módosított 23/2003.(VI.10.) ÖK. számú rendelete a város közszolgálatában álló szakmák és hivatások alkalmazottainak kitüntetéséről egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2009.(V.12.) rendelettel módosított 16/2008.(IX.30.) rendelete a távhőszolgáltatásról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 15/2009.(V.12.) rendelettel módosított 22/2008.(XII.30.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2001.(VI.30.), 5/2002.(III.19.), 9/2003.(IV.15.) , 18/2003.(V.13.), 7/2004.(III.01.) ÖK. , 23/2004.(V.24.) , 12/2005.(IV.18.) , 3/2006.(II.16.), 15/2006.(VI.26.), 16/2007.(VIII.29.),32/2007.(XII.17.) , 2/2009.(I.26.) és a 12/2009.(III.30.) rendeletekkel módosított 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I.26.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról szóló 10/2003.(IV.15.) ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (IV.22.) rendelete Zirc, Rákóczi tér 3-9. szám és 1046/3 hrsz-ú ingatlanon álló épületek helyi építészeti és kulturális örökség helyi védelem alá helyezéséről szóló 1/2003.(II.11.) ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2005.(VI.27.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009.(IV.28.) rendelete a város közszolgálatában álló szakmák és hivatások alkalmazottainak kitüntetéséről szóló 23/2003.(VI.10.) ÖK. sz. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(III.30.) rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (IV.22.) rendelete Zirc, Rákóczi tér általános helyi építészeti és kulturális örökség helyi védelem alá helyezéséről szóló 26/2003.(VII.15.) Ök. Rendeletének módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009.(III.30.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V. 30.)ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(I.26.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V. 30.)ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(V.12.) rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 16/2008.(IX.30.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009.(V.12.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati tulajdonú vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról szóló 22/2008.(XII.30.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009.(II.23.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.11.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7/2009. (II.23.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Rendelet megtekintése (Melléklet: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 19/2006.(IX.4.), a 32/2006.(XII.18.), 3/2008.(III.18.) és a 10/2009.(III.24.) rendeletekkel módosított 5/2006.(II.16.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 20/2005.(VI.27.) és a 8/2009.(III.10.) rendeletekkel módosított 6/2005.(IV.5.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 20/2005.(VI.27.) , 8/2009.(III.10.) és a 9/2009.(III.11.) rendeletekkel módosított 6/2005.(IV.5.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009. (III.10.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 9/2009. (III.11.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009.(III.24.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló 5/2006.(II.16.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 8/2004.(III.01.) ÖK. és a 13/2005.(IV.18.) , 4/2006.(III.3.) és 3/2009.(I.26.) rendeletekkel módosított 10/2003. (IV.15.) ÖK. rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2004.(I.26.) ÖK., a 40/2004.(XII.14.), a 30/2005.(XII.13.), a 30/2006.(XII.18) , 30/2007.(XII.17) és az 5/2009.(II.10.) rendeletekkel módosított 49/2003. (XII.09.) ÖK. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2001.(VI.30.), 5/2002.(III.19.), 9/2003.(IV.15.) , 18/2003.(V.13.), 7/2004.(III.01.) ÖK. , 23/2004.(V.24.) , 12/2005.(IV.18.) , 3/2006.(II.16.), 15/2006.(VI.26.), 16/2007.(VIII.29.),32/2007.(XII.17.) és a 2/2009.(I.26.) rendeletekkel módosított 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I.26.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról szóló 10/2003.(IV.15.) ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (II.10.) rendelete a helyi adókról szóló 49/2003. (XII.09.) ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (II.10.) rendelete a luxusadóról szóló 9/2006.(III.27.) rendelet hatályon kívül helyezéséről Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(I.26.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V. 30.)ÖK. rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004.(VI.8.), a 32/2004.(IX.21.) , a 38/2005.(XII.27.) , 27/2006.(XII.18.), 34/2006.(XII.27.) , 28/2007.(XII.17.), 19/2008.(XII.9.) és az 1/2009.(I.12.) rendeletekkel módosított 17/2004.(IV.26.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I.12.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004. (IV.26.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  November 2017  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
  
   

Elérhetőségeink


Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal

 

Levélcím:
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Pf.: 77
Telefon: 06 (88) 593-700
Fax.: 06 (88) 414-475
Email: pmh@zirc.hu