Zirc - A Bakony fővárosa

A város hivatalos honlapja

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK a 48/2009.(XII.21.) és a 29/2010.(XII.21.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2008.(XII.30.) rendelete Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 24/2002.(XII.31.), 45/2003.(XII.09.), 11/2004.(III.01.),38/2004.(XII.14.) , 32/2005.(XII.13.), 18/2006.(IX.4.) ,28/2006.(XII.18.), 23/2007.(XI.26.) , 21/2009.(VI.25.) rendeletekkel,a 47/2009.(XII.21.) és 28/2010.(XII.21.) önkormányzati rendeletekkel módosított 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelete a menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004.(VI.8.), a 32/2004.(IX.21.) , a 38/2005.(XII.27.) , 27/2006.(XII.18.), 34/2006.(XII.27.) , 28/2007.(XII.17.), 19/2008.(XII.9.), 1/2009.(I.12.) ,36/2009.(X.1.) rendeletekkel, a 46/2009.(XII.21.) és a 27/2010.(XII.21.) önkormányzati rendeletekkel módosított 17/2004.(IV.26.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetbenl Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2010.(XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 29/2010.(XII.21.) önkormányzati rendelete Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 23/2008.(XII.30.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és -kezelésért fizetendő díjakról szóló 22/2008.(XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelete a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelete a város közszolgálatában álló hivatások képviselőinek kitüntetéséről Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1997.(V.6.) ÖK., 6/1999.(III.31.) ÖK. , 44/2001.(XII.31.) ÖK., 16/2003.(V.13.) ÖK., 30/2003. (VI.30.) ÖK. , 8/2005.(IV.5.), 8/2007.(V.2.), 25/2007.(XII.11.), 34/2009.(X.1.), 41/2009.(XI.1.), a 19/2010.(XI.3.) és a 23/2010.(XI.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelete egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 7/1994.(IV.18.) , a 12/1994.(IX.12.) ., a 27/1995.(XII.31.) , a 7/1998.(III.31.) , 11/2002.(VI.11.) , 22/2003.(VI.10.) , 27/2003.(VII.15.) ,9/2004.(III.01.) , 41/2004.(XII.14.), 28/2005.(XI.8.), 8/2006.(III.27.), 25/2006.(XII.12.) , 11/2007.(V.21.), 12/2007.(VI.6.), 24/2007.(XII.11) , 20/2008.(XII.9.) 37/2009. (X.1.), 45/2009.(XII.15.) rendeletekkel, valamint a 25/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelete A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 25/2004.(VII.6.) , 5/2005.(III.01.), 26/2005.(X.11.), 29/2005.(X.24.) , 21/2006.(X.09.), 4/2007.(IV.10.) ,18/2007.(IX.10.), 11/2008.(V.26.) , 13/2008.(VI.23.), 6/2010.(III.29.) ,10/2010.(IV.26.), 16/2010.(X.12.), és a 26/2010.(XI.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 21/ 2004.(V.24.) önkormányzati rendelete Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 15/2009.(V.12.), a 42/2009.(XI.1.), a 43/2009.(XII.15.) rendeletekkel és a 21/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2008.(XII.30.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének A 24/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított 33/2009.(X.1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének A 24/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított 33/2009.(X.1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XI.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.22.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Mellékletek: 1. 2. 3. 4.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 11/2010.(V.12.) és a 18/2010.(XI.3.) önkormányzati rendeletekkel módosított 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 25/2004.(VII.6.) , 5/2005.(III.01.), 26/2005.(X.11.), 29/2005.(X.24.) , 21/2006.(X.09.), 4/2007.(IV.10.) ,18/2007.(IX.10.), 11/2008.(V.26.) , 13/2008.(VI.23.), 6/2010.(III.29.) ,10/2010.(IV.26.)és a 16/2010.(X.12.) önkormányzati rendeletekkel módosított 21/ 2004.(V.24.) önkormányzati rendelete Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1997.(V.6.) ÖK., 6/1999.(III.31.) ÖK. , 44/2001.(XII.31.) ÖK., 16/2003.(V.13.) ÖK., 30/2003. (VI.30.) ÖK. , 8/2005.(IV.5.), 8/2007.(V.2.), 25/2007.(XII.11.), 34/2009.(X.1.), 41/2009.(XI.1.), valamint a 19/2010.(XI.3.) önkormányzati rendeletekkel módosított az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelete egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010.(XI.3.) önkormányzati rendelete az egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010.(X.12.) önkormányzati rendelete a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2010.(XI.3.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010.(XI.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010.(IX.14.) önkormányzati rendelete az egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010.(VIII.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2010.(VI.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.22.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010.(V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.22.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1. 2.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 11/2010.(V.12.) önkormányzati rendelettel módosított 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(V.12.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 25/2004.(VII.6.) , 5/2005.(III.01.), 26/2005.(X.11.), 29/2005.(X.24.) , 21/2006.(X.09.), 4/2007.(IV.10.) ,18/2007.(IX.10.), 11/2008.(V.26.) , 13/2008.(VI.23.), 6/2010.(III.29.) és a 10/2010.(IV.26.) önkormányzati rendeletekkel módosított 21/ 2004.(V.24.) önkormányzati rendelete Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010.(IV.26.) önkormányzati rendelete a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 25/2004.(VII.6.) , 5/2005.(III.01.), 26/2005.(X.11.), 29/2005.(X.24.) , 21/2006.(X.09.), 4/2007.(IV.10.) ,18/2007.(IX.10.), 11/2008.(V.26.) , 13/2008.(VI.23.) és a 6/2010.(III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított 21/ 2004.(V.24.) önkormányzati rendelete Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(III.29.) önkormányzati rendelete a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.(III.29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010.(III.11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.22.) önkormányzati rendelete a Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 32/2001.(XI.13.) ÖK rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 37/2003.(IX.29.) ÖK. és a 4/2010.(II.22.) önkormányzati rendeletekkel módosított 32/2001. (XI. 13.) ÖK rendelete a Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.22.) önkormányzati rendelettel módosított 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2010. (II.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Rendelet megtekintése (Melléklet: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1. 2. 3. 4. 5.)

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Szeptember 2017  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
      1  3
  4  5  6
 

Elérhetőségeink


Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal

 

Levélcím:
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Pf.: 77
Telefon: 06 (88) 593-700
Fax.: 06 (88) 414-475
Email: pmh@zirc.hu