Zirc - A Bakony fővárosa

A város hivatalos honlapja

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011.(IX.13.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 11/2010.(V.12.) , a 18/2010.(XI.3.) és a 26/2011.(IX.13.) önkormányzati rendeletekkel módosított 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 24/2010.(XI.30.) és a 25/2011.(IX.13.) önkormányzati rendeletekkel módosított 33/2009.(X.1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 13/2011.(IV.27.), a 23/2011.(VIII.19.) és a 27/2011.(IX.13.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelete Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011.(IX.13.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011.(IX.13.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 37/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelettel módosított 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 13/2011.(IV.27.), a 23/2011.(VIII.19.) a 27/2011.(IX.13.) és a 38/2011.(XII.20.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelete Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK a 48/2009.(XII.21.), a29/2010.(XII.21.) és a 35/2011.(XII.19.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2008.(XII.30.) önkormányzati rendelete Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004.(VI.8.), a 32/2004.(IX.21.) , a 38/2005.(XII.27.) , 27/2006.(XII.18.), 34/2006.(XII.27.) , 28/2007.(XII.17.), 19/2008.(XII.9.), 1/2009.(I.12.) ,36/2009.(X.1.) rendeletekkel, a 46/2009.(XII.21.), a 27/2010.(XII.21.) és a 36/2011.(XII.20.) önkormányzati rendeletekkel módosított 17/2004.(IV.26.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 30/2010.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 35/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelete Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 23/2008.(XII.30.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 36/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelete a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételéről Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(X.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1. 2.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 15/2009.(V.12.), a 42/2009.(XI.1.), a 43/2009.(XII.15.) rendeletekkel, a 21/2010.(XI.30.) és a 32/2011.(XI.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított 22/2008.(XII.30.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 24/2002.(XII.31.), 45/2003.(XII.09.), 11/2004.(III.01.),38/2004.(XII.14.) , 32/2005.(XII.13.), 18/2006.(IX.4.) ,28/2006.(XII.18.), 23/2007.(XI.26.) , 21/2009.(VI.25.) rendeletekkel,a 47/2009.(XII.21.), a 28/2010.(XII.21.) és a 33/2011.(XI.29.)önkormányzati rendeletekkel módosított 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelete a menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 7/1994.(IV.18.) , a 12/1994.(IX.12.) ., a 27/1995.(XII.31.) , a 7/1998.(III.31.) , 11/2002.(VI.11.) , 22/2003.(VI.10.) , 27/2003.(VII.15.) ,9/2004.(III.01.) , 41/2004.(XII.14.), 28/2005.(XI.8.), 8/2006.(III.27.), 25/2006.(XII.12.) , 11/2007.(V.21.), 12/2007.(VI.6.), 24/2007.(XII.11) , 20/2008.(XII.9.) 37/2009. (X.1.), 45/2009.(XII.15.) rendeletekkel, valamint a 25/2010.(XI.30.) és a 34/2011.(XI.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelete A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és -kezelésért fizetendő díjakról szóló 22/2008.(XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011.(V.31.) , a 24/2011.(VIII.31.) és a 29/2011.(X.25.) önkormányzati rendeletekkel módosított 8/2011. (III.29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011.(X.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2011.(X.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (X.25.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 13/2011.(IV.27.) és a 23/2011.(VIII.19.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelete Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011.(V.31.) és a 24/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított 8/2011. (III.29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011.(VIII.19.) önkormányzati rendelete a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelete Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011.(VIII.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Mellékletek: 1.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011.(V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Mellékletek: 1. 2.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011.(VI.28.) önkormányzati rendelete Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011.(VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2011. (III.01.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi eljárás egyes díjairól egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011.(V.31.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Rendelet megtekintése, Szabályozási terv megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 20/2005.(VI.27.), 8/2009.(III.10.), 9/2009.(III.11.), 26/2009.(VIII.11.),a 32/2009.(X.1.) és a 16/2011.(V.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított 6/2005.(IV.5.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2003.(XI.11.) ÖK. ,22/2006. (XI.01.) a 19/2007.(IX.25.) és a 20/2011.(V.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított 29/2000.(XI. 27.) ÖK rendelete a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011.(V.31.) önkormányzati rendelettel módosított 8/2011. (III.29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1997.(V.6.) ÖK., 6/1999.(III.31.) ÖK. , 44/2001.(XII.31.) ÖK., 16/2003.(V.13.) ÖK., 30/2003. (VI.30.) ÖK. , 8/2005.(IV.5.), 8/2007.(V.2.), 25/2007.(XII.11.), 34/2009.(X.1.), 41/2009.(XI.1.), a 19/2010.(XI.3.), a 23/2010.(XI.30.), a 2/2011.(II.1.) és a 15/2011.(V.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelete egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011.(V.31.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011.(V.31.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 29/2000.(XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011.(V.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2011. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.22.) és a 12/2011.(IV.27.) önkormányzati rendeletekkel módosított 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 13/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelettel módosított 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelete Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelete a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Rendelet megtekintése (Melléklet:1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelete Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (III.29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Rendelet megtekintése (Melléklet:1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(III.1) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet:1.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.01.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi eljárás egyes díjairól Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 25/2004.(VII.6.) , 5/2005.(III.01.), 26/2005.(X.11.), 29/2005.(X.24.) , 21/2006.(X.09.), 4/2007.(IV.10.) ,18/2007.(IX.10.), 11/2008.(V.26.) , 13/2008.(VI.23.), 6/2010.(III.29.) ,10/2010.(IV.26.), 16/2010.(X.12.), 26/2010.(XI.30.) és az 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendeletekkel módosított 21/ 2004.(V.24.) önkormányzati rendelete Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2001.(VI.30.), 5/2002.(III.19.), 9/2003.(IV.15.) , 18/2003.(V.13.), 7/2004.(III.01.) ÖK. , 23/2004.(V.24.) , 12/2005.(IV.18.) , 3/2006.(II.16.), 15/2006.(VI.26.), 16/2007.(VIII.29.),32/2007.(XII.17.) , 2/2009.(I.26.) 12/2009.(III.30.), 19/2009(VI.9.) és a 7/2011.(III.1.) önkormányzati rendeletekkel módosított 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011.(III.1.) önkormányzati rendelete Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek tartalmának meghatározásáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(III.1) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II.1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.22.) rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1997.(V.6.) ÖK., 6/1999.(III.31.) ÖK. , 44/2001.(XII.31.) ÖK., 16/2003.(V.13.) ÖK., 30/2003. (VI.30.) ÖK. , 8/2005.(IV.5.), 8/2007.(V.2.), 25/2007.(XII.11.), 34/2009.(X.1.), 41/2009.(XI.1.), a 19/2010.(XI.3.), a23/2010.(XI.30.) és a 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendeletekkel módosított az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelete egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  November 2017  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
  
   

Elérhetőségeink


Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal

 

Levélcím:
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Pf.: 77
Telefon: 06 (88) 593-700
Fax.: 06 (88) 414-475
Email: pmh@zirc.hu